Đơn giá dịch vụ công ích tỉnh Hà Tĩnh Quyết định 47/QĐ-UBND

Đơn giá dịch vụ công ích tỉnh Hà Tĩnh Quyết định 47/QĐ-UBND ngày 8/01/2022. Làm cơ sở lập dự toán công trình dịch vụ công ích đặc thù trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Hà Tĩnh Quyết định 47/QĐ-UBND

Căn cứ cơ sở lập dự toán dịch vụ công ích đô thị tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

– Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng

– Thông tư 14/2017/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí dịch vụ công ích

– Quyết định 593/QĐ-BXD ngày 30/4/2014 công bố định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị

– Quyết định 594/QĐ-BXD ngày 30/4/2014 công bố định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

– Quyết định 591/QĐ-BXD định mức duy trì hệ thống thoát nước đô thị

– Quyết định 592/ QĐ-BXD Định mức thu gom vận chuyển rác thải rắn đô thị

Đơn giá nhân công công ích tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh được điều tra và khảo sát tại thời điểm. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Đơn giá nhân công chia thành 2 vùng:

Vùng III gồm: Thành phố Hà Tĩnh, Thị xã Kỳ Anh

Vùng IV gồm: Thị xã Hồng Lĩnh, Các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang, Lộc Hà

Quyết định 47/QĐ-UBND Đơn giá dịch vụ công ích tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

Tải file quyết định ban hành đơn giá dịch vụ công ích Hà Tĩnh năm 2022 tại đây

Đơn giá dịch vụ công ích tỉnh Hà Tĩnh Quyết định 47/QĐ-UBND

Bộ đơn giá xây dựng công trình và đơn giá dịch vụ công ích đô thị mới nhất Hà Tĩnh. Làm cơ sở để lập và quản lý xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng năm 2022

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền mới nhất tại Bình Dương Liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem Tại đây

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hà Tĩnh năm 2021

Video hướng dẫn áp dụng lập dự toán tỉnh Hà Tĩnh mới nhất năm 2021. hướng dẫn thông tư 13/2021/tt-bxd và thông tư 12/2021/tt-bxd của Bộ xây dựng

Tags: