Đơn giá công ích đô thị Đắk Lắk năm 2021

Đơn giá công ích đô thị Đắk Lắk năm 2021 theo Quyết định ngày 37/QĐ-UBND ngày 08/12/2020. Làm cơ sở để xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh gồm Cây xanh, Môi trường, nước sạch, chiếu sáng

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Đắk Lắk năm 2021

Công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Đắk Lắk 2021 gồm :

1. Công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuật

2. Duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đền chiếu sáng đô thị và tín hiệu giao thông

3. Các công tác trồng và duy trì cây xanh

4. Định mức dự toán xây tường bằng gạch không nung ( xi măng cốt liệu 4 chỗ 80x80x180mm) trong xây dựng công trình

Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác quản lý:

Vận hành hệ thống nước thải; dịch vụ duy trì vệ sinh công viên, hệ thống đèn giao thông

Trồng, bảo dưỡng cây trồng, Duy trì bảng tên đường, biển báo giao thông; Duy trì hệ thống chiếu sáng

Hiệu lực Đơn giá công ích đô thị Đắk Lắk năm 2021

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18/12/2020 thay thế các quyết định gồm:

– Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 5/9/2007 ban hành đơn giá quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuật

– Quyết định 17/QĐ-UBND ngày 17/07/2015 ban hành đơn giá quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuật

– Quyết định 19/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 Duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đền chiếu sáng đô thị và tín hiệu giao thông

File Đơn giá dịch vụ công ích tỉnh Đắk Lắk năm 2021 Tải tại đây

Đơn giá công ích đô thị Đắk Lắk năm 2021

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ chi tiết các bạn có thể tải phần mềm cài đặt. Lập dự toán công trình công ích đô thị trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 37/QĐ-UBND

Ngoài ra tỉnh Đắk Lắk cũng ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình theo QĐ 09/QĐ-UBND ngày 9/04/2021. Gồm phần Xây dựng, Lắp đặt, khảo sát, Sửa chữa và thí nghiệm vật liệu

Xem thêm một số bài viết có liên quan

Hướng dẫn lập dự toán Đắk Lắk mới nhất năm 2021 theo Sở Xây dựng Xem tại đây

 

Tags: