Định mức bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ

Định mức bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ theo Quyết định 22/2020/QĐ-UBND. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành và áp dụng từ 23/9/2020

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND Định mức bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ

Cơ sở căn cứ xác lập định mức bảo trì hạ tầng giao thông

Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì xây dựng

Nghị định 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ quy định việc quản lý; Sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

NGhị định 68/2019/NĐ-CP của chính phủ ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 26/12/2019. Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 26/12/2019 ban hành bộ định mức xây dựng

Tải file Định mức bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ

Định mức bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ

Ban hành kèm theo quyết định số 22/QĐ-UBND  định mức kinh tế kỹ thuật bảo trì hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố hà Nội

Đối với công tác bảo trì hệ thống đèn tín hiệu giao thông: Áp dụng định mức chi phí chung tính trên chi phí nhân công

Định mức thu nhập chịu thuế tính trước theo hướng dẫn Bộ xây dựng; áp dụng đối với công tác duy tu sửa chữa đường bộ, công trình giao thông

Xử lý chuyển tiếp Định mức bảo trì hạ tầng giao thông Hà Nội

Đối với công tác quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông đã áp dụng Định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá bảo trì hạ tầng giao thông ban hành theo Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 03/03/2017 để xác định giá gói thầu đã ký kết hợp đồng và thực hiện trước ngày 23/9/2020 thì tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã ký

Đối với gói thầu quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ chưa lựa chọn nhà thầu trước ngày quyết định 22/2020/QĐ-UBND có hiệu lực. Thì chủ đầu tư áp dụng theo định mức này

Hiệu lực áp dụng kể từ ngày ký của UBND Thành phố Hà Nội ngày 23/9/2020

ứng dụng trên Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ toàn bộ đơn giá, định mức chuyên ngành viễn thông. Các bạn có thể tải về cài đặt và trải nghiệm dùng thử miễn phí

Xem nhiều video hướng dẫn lập dự toán và quản lý chi phí trên Youtube: Duy Dự Toán

Mọi vướng mắc  đặt mua phần mềm lập dự toán Eta vui lòng liên hệ Mr Duy 0965365638

Hướng dẫn lập báo cáo nghiên cứu khả thi mới nhất năm 2021 Xem tại đây

Thuê chỗ ở có được thanh toán chi phí lán trại Xem tại đây

Tags: