Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình năm 2024

Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình năm 2024 mới nhất. Quy định tại Luật Nghị định thông tư văn bản nào….?

Câu hỏi

Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình năm 2024 khi nào

Dự án có gói thầu thi công xây lắp (có dự toán gói thầu gồm: chi phí xây dựng + dự phòng) trong quá trình thực hiện, nghiệm thu, thanh quyết toán có giá trị lớn hơn chi phí xây dựng được duyệt ở dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt. Lý do cao hơn là vì có một số công tác ở bước lập dự toán tính thiếu khối lượng nên khi thi công, nghiệm thu và các bên cập nhật lại khối lượng cho đúng với thực tế (hợp đồng đơn giá cố định). Và giá trị quyết toán không vượt giá gói thầu, dự toán gói thầu. Vậy có cần điều chỉnh lại dự toán xây dựng công trình làm cơ sở ký Phụ lục điều chỉnh và quyết toán chi phí, quyết toán dự án không?

Trả lời

Nội dung câu hỏi của công dân Khoa Kiểm chưa nêu rõ về nguồn vốn sử dụng để đầu tư, cũng như pháp luật áp dụng cho dự án nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn. Trường hợp dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công thì:

– Các trường hợp được điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đã được quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật Xây dựng.

– Thẩm quyền điều chỉnh hợp đồng xây dựng được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 143 Luật Xây dựng.

– Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp với các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

Nguồn: moc.gov.vn

Xem thêm các bài viết liên quan

So Sánh Luật đấu thầu năm 2023 và 2013 XEM TẠI ĐÂY

Trường hợp chỉ định thầu năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

09 hình thức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu 2023 Xem Tại đây

Trên đây là các mục liên quan Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu năm 2024. Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác dưới đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền hệ Mr Duy 0965635638

Các bước thẩm tra dự toán xây dựng năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công năm 2024 của 63 tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Yotube: DUY DỰ TOÁN
+ Email: duydangduc93@gmail.com

Tags: