Chi phí vận chuyển đất theo mã AB hay mã AM

Chi phí vận chuyển đất theo mã AB. hay mã AM. của Bộ xây dựng. Áp dụng mã AB. ( theo định mức 1776 ) hay sử dụng mã AM ( theo định mức 588 ) Bộ xây dựng hướng dẫn

Nên áp Chi phí vận chuyển đất theo mã AB hay mã AM

Một ví dụ dưới đây bạn có thể tham khảo về trường hợp tính giá cước vận chuyển

Công trình đường giao thông. Chi phí vận chuyển đất từ mỏ về đắp áp mã AB.4 (theo định mức số 1776/BXD-VP); Hay là AM (theo định mức 588/QĐ-BXD) hay là theo cách nào?
Chi phí vận chuyển đất theo mã AB hay mã AM
Trả lời:
Theo kinh nghiệm thẩm tra dự toán của nhiều công trình, của nhiều gói thầu xây dựng. ( Ví dụ: rất nhiều gói thầu thuộc dự án QL1A mở rộng); Có các cách tính chi phí vận chuyển đất từ mỏ về đắp như sau:
– Cách 1. Sử dụng cước vận chuyển nếu địa phương nơi thi công xây dựng có Quyết định công bố cước.
– Cách 2. Vận dụng các mã AM.22000 Vận chuyển vật liệu bằng ô tô tự đổ. Ban hành trong định mức số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng
– Cách 3. Chủ đầu tư và Tư vấn phối hợp khảo sát để khẳng định là sử dụng các mã vận chuyển AB.4 theo 1776/BXD-VP là phù hợp với công trình của mình. Khi đó có tài liệu, văn bản cung cấp cho đơn vị thẩm tra/thẩm định để thuyết phục.

– Cách 4. Chủ đầu tư, Tư vấn và Nhà thầu thuê tư vấn lập định mức đi khảo sát số liệu thực tế;  Sau đó tiến hành các thủ tục để áp dụng cho công trình (xem chương IV và phụ lục 5 – Thông tư số 06/2016/TT-BXD)

Một số lưu ý khi tính giá cước vận chuyển đất

Một số gói thầu mà tôi biết đã sử dụng định mức vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ công bố theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng rất khó bảo vệ và thuyết phục cấp có thẩm quyền (khi thẩm, duyệt hoặc thanh tra, kiểm toán). Nếu bạn cứ cố làm thì nhãn tiền bạn sẽ phải làm lại, in lại hồ sơ hoặc giải trình khó khăn (tùy bạn thôi).
Tham khảo thêm Quy trình lập dự toán mới nhất năm 2020 Tại đây

GIÁO TRÌNH lập dự toán theo Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Hotline: 0965635638

Khóa học gồm 7 video + Giáo trình chi tiết

Tổng quan về khóa học

Video 1. Tổng quan về các nghị định cần áp dụng, Ứng dụng phần mềm lập dự toán xây dựng
https://youtu.be/8myH5TBIDR8
Video 2. Nhập liệu Tiên Lượng ( Bóc khối lượng Dự toán )
https://youtu.be/kkavZK2ulTk
Video 3. Điều chỉnh giá Vật liệu + Xác định cước vận chuyển
https://youtu.be/XRqu8FK1Sbo

Video 4: Xác định giá nhân công

Video 5: Tính giá ca máy

Video 6: Xác Định giá Dự Toán – Dự Thầu

Video 7: Xác định Tổng mức đầu tư

Chi tiết các buổi xem tại đây

Buổi 1. Xác định các thông tư nghị định cần áp dụng lập dự toán tại thời điểm sau 15/2/2020

1. Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng . Ban hành tập định mức dự toán xây dựng công trình gồm: Phần Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Sữa chữa, Thí nghiệm vật liệu

Thay thế Tập định mức cũ gồm:

định mức 1776, 1777, 1129, 1149,1169

2. Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Thay thế Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng

3. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Ban hành định mức ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Thay thế Quyết định 1134/2015/QĐ-BXD ngày 28/10/2015 của Bộ Xây dựng

4. Thông tư 09/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thay thế Thông tư 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 10/3/2016

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí cho 5 loại công trình gồm:

a, Công trình dân dụng

b, Công trình hạ tầng kỹ thuật

c, Công trình công nghiệp

d, Công trình giao thông

e, Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn ( công trình thủy lợi )

5. Thông tư 16/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định tổng mức đầu tư xây dựng

Thay thế Quyết định 79/2017/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Tags: