Quy trình lập dự toán năm 2020

Quy trình lập dự toán năm 2020 chi tiết giúp quá trình lập dự toán trở nên đơn giản hơn. Việc cập nhật Thông tư, nghị định, định mức theo công bố của Bộ Xây dựng, Chính Phủ. Quy trình lập dự toán thời điểm 15/02/2020 thay đổi mới nhất

Quy trình lập dự toán năm 2020 mới nhất

Quy trình lập dự toán vẫn giữ nguyên nhưng cơ sở định mức đã thay đổi áp dụng từ 15/02/2020

Hướng dẫn lập dự toán đầy đủ theo một trình quy trình gồm 8 bước :

Bước 1: Xác định đơn giá tỉnh, thành phố áp dụng

Bước 2: Nhập dữ liệu đầu vào theo tiên lượng

Bước 3: Điều chỉnh giá vật liệu tại thời điểm thi công

Bước 4: Áp giá nhân công theo văn bản hướng dẫn hiện hành

Bước 5: Tính giá ca máy thiết bị thi công

Bước 6: Tính giá dự thầu

Bước 7: Tính giá dự toán

Bước 8: Chọn loại công trình , cấp công trình

Đây là quy trình lập dự toán cơ bản tuy nhiên rất nhiều cơ sở định mức đã thay đổi cuối năm 2019. Thời gian có hiệu lực áp dụng từ tháng 2 năm 2020 nên các bạn cần chú ý trong quá trình lập dự toán

Ứng dụng lập dự toán xây dựng công trình Phần mềm dự toán Eta miễn phí truy cập https://phanmemeta.com

Hệ thống cơ sở thông tư định mức năm 2020

Tổng hợp bộ Thông tư, định mức mới Bộ Xây dựng ban hành ngày 26/12/2019 Hiệu lực áp dụng từ ngày 15/02/2020

1. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng Chi tiết xem tại đây

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Ban hành bộ định mức xây dựng công trình

3. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

4. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

5. Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

6. Thông tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng

Các thông tư ra đời 26/12/2019 làm thay đổi cơ sở xác định chi phí quản lý đầu tư xây dựng. Người dùng lập dự toán cần chú ý để xác định giá trị dự toán dự thầu

Quy trình lập dự toán năm 2020

Quy trình lập dự toán năm 2020

Quy trình lập dự toán năm 2020 của Bộ Xây dựng

Có rất nhiều thông tư mới ra đời liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị công trình. Trong thời gian chuyển giao áp dụng giữa thông tư mới và thông tư cũ người lập cần chú ý

Dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày Nghị định 68/NĐ-CP có hiệu lực và đang triển khai thì tiếp tục thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng (bao gồm cả việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh dự toán xây dựng) theo quy định của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp quy định tại khoản 1 và 2 Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, được quy định cụ thể tại Điều 26 Thông tư 09/2019/TT-BXD như sau:

Dự án đầu tư xây dựng đã triển khai là dự án đã có quyết định đầu tư và đã triển khai các công việc sau khi dự án được phê duyệt như: đã thực hiện khảo sát phục vụ thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở; đã lựa chọn nhà thầu thực hiện thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở.

Trên đây là Quy trình lập dự toán xây dựng công trình năm 2020. Trong quá trình lập dự toán các bạn chú ý áp dụng để xác định giá trị dự toán chi phí quản lý dự án cho phù hợp

Số điện thoại tư vấn hỗ trợ giải đáp vướng mắc Hotline 0965635638

Video hướng dẫn chi tiết xem TẠI ĐÂY

GIÁO TRÌNH lập dự toán theo Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Hotline: 0965635638

Khóa học gồm 7 video + Giáo trình chi tiết

Tổng quan về khóa học

Video 1. Tổng quan về các nghị định cần áp dụng, Ứng dụng phần mềm lập dự toán xây dựng
https://youtu.be/8myH5TBIDR8
Video 2. Nhập liệu Tiên Lượng ( Bóc khối lượng Dự toán )
https://youtu.be/kkavZK2ulTk
Video 3. Điều chỉnh giá Vật liệu + Xác định cước vận chuyển
https://youtu.be/XRqu8FK1Sbo

Video 4: Xác định giá nhân công

Video 5: Tính giá ca máy

Video 6: Xác Định giá Dự Toán – Dự Thầu

Video 7: Xác định Tổng mức đầu tư

Chi tiết các buổi xem tại đây

Buổi 1. Xác định các thông tư nghị định cần áp dụng lập dự toán tại thời điểm sau 15/2/2020

1. Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng . Ban hành tập định mức dự toán xây dựng công trình gồm: Phần Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Sữa chữa, Thí nghiệm vật liệu

Thay thế Tập định mức cũ gồm:

định mức 1776, 1777, 1129, 1149,1169

2. Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Thay thế Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng

3. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Ban hành định mức ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Thay thế Quyết định 1134/2015/QĐ-BXD ngày 28/10/2015 của Bộ Xây dựng

4. Thông tư 09/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thay thế Thông tư 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 10/3/2016

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí cho 5 loại công trình gồm:

a, Công trình dân dụng

b, Công trình hạ tầng kỹ thuật

c, Công trình công nghiệp

d, Công trình giao thông

e, Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn ( công trình thủy lợi )

5. Thông tư 16/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định tổng mức đầu tư xây dựng

Thay thế Quyết định 79/2017/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Hướng dẫn quy trình lập dự toán mới nhất năm 2020 Xem tại đây

Tags: