Bảng giá ca máy tỉnh Lâm Đồng năm 2020

Bảng giá ca máy tỉnh Lâm Đồng năm 2020 theo Quyết định số 105/QĐ-SXD ngày 15/7/2020. Ban hành giá nhân công và giá ca máy thiết bị thời điểm quý III năm 2020. Theo tập định mức thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 15/2/2020 của Bộ Xây dựng

Bảng giá ca máy tỉnh Lâm Đồng năm 2020 Quyết định 105/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Lâm Đồng năm 2020 theo Quyết định số 105/QĐ-SXD ngày 15 tháng 7 năm 2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Bạc Liêu

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Lâm Đồng bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định số 105/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD

Đơn giá nhân công tỉnh Lâm Đồng năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lâm Đồng năm 2020 ban hành theo Quyết định số 105/QĐ-SXD. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành theo Quyết định số 105/QĐ-SXD;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Lâm Đồng năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Bảng giá ca máy thiết bị thi công theo Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Quyết định 105/QĐ-SXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lâm Đồng

Đơn giá nhân công Lâm Đồng được điều tra và khảo sát tại thời điểm đầu năm 2020. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Đơn giá nhân công chia thành 3 khu vực

Khu vực II: Thành phố Đà Lạt, Thành phố Bảo Lộc

Khu vực III:  Huyện Đức Trọng, huyện Di Linh

Khu vực IV: Các huyện còn lại

Nội dung Bảng giá ca máy tỉnh Lâm Đồng năm 2020 theo Quyết định 105/QĐ-SXD xem Tại đây

Bảng giá ca máy tỉnh Lâm Đồng năm 2020

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Lâm Đồng năm 2020 Xem tại đây

 

Tags: