Bảng giá ca máy tỉnh Điện Biên năm 2020

Bảng giá ca máy tỉnh Điện Biên năm 2020 ban hành theo Quyết định 484/QĐ-SXD ngày 27/4/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng; Bảng giá ca máy thiết bị thi công theo Thông tư 11/2019/TT-BXD. Lập dự toán theo Thông tư 10/2019/TT-BXD

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Điện Biên năm 2020

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thành phố.  Thực hiện theo Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 về việc xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Điện Biên

Căn cứ xác định giá ca máy tỉnh Điện Biên  năm 2020 gồm

1. Hao phí thiết bị theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

2. Nhân công lái máy theo hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

3. Nguyên giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD

4. Chi phí nhiên liệu Xăng, Dầu Diezel, Điện theo Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

Để lập dự toán trên địa bàn tỉnh Bến Tre cần xác định giá nhân công và bảng giá ca máy

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Điện Biên mới nhất

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ lập dự toán xây dựng công trình tỉnh Điện Biên năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

5. Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2020

Tỉnh Điện Biên theo Quyết định 420/QĐ-SXD ban hành 8/4/2020 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Địa bàn khu vực xây dựng công trình tại tỉnh Điện Biên

  • Vùng III gồm : Thành phố Điện Biên Phủ
  • Vùng IV gồm: Thị xã Mường Lay và các huyện

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Bảng giá ca máy tỉnh Điện Biên năm 2020

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Điện Biên năm 2020 Xem tại đây

 

Tags: