Tính giá ca máy trên Dự toán Eta

Tính giá ca máy trên Dự toán Eta định mức hao phí được xác định theo Quyết định 1134/QĐ-BXD. Các tỉnh, thành phố dựa trên cơ sở định mức để ban hành bảng giá ca máy thiết bị thi công

Đối với mỗi tỉnh, thành phố đều công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công riêng. Các bạn chú ý áp dụng và điều chỉnh cho phù hợp tại thời điểm thi công

Áp dụng tính giá ca máy trên phần mềm dự toán Eta

Để tính giá ca máy và thiết bị thi công trên phần mềm dự toán Eta các bạn có 2 cách tính

1. Tính giá ca máy thi công theo phương pháp tính bù giá

Áp dụng phương pháp tính bù giá ca máy đầu tiên bạn cần áp giá ca máy theo thông báo của tỉnh thành phố. Sau đó các bạn bù thêm giá nhân công, giá nhiên liệu tại thời điểm thi công

Ví dụ tính giá ca máy theo phương pháp bù giá phần mềm Dự toán Eta

Ở đây tôi đang áp dụng tính giá ca máy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Các bạn cần điều chỉnh giá nhiên liệu xăng, diesel, điện tại cột giá hiện trường. Trên phần mềm sẽ bù tăng hoặc bù giảm giá ca máy thiết bị thi công

Tính giá ca máy trên Dự toán Eta

2. Tính giá ca máy thi công theo phương pháp tính trực tiếp

Phương pháp tính giá ca máy và thiết bị thi công trực tiếp là bạn tính giá tại thời điểm thi công. Đây là phương pháp tính trực tiếp cụ thể rõ ràng để tính giá hiện trường không liên quan giá gốc

Khi bạn tính bảng giá ca máy theo phương pháp tính trực tiếp cần chú ý

  1. Giá nhân công đã tính theo hướng dẫn mới nhất của tỉnh, thành phố chưa
  2. Giá nhiên liệu Xăng, Diesel, Điện đã là mức giá tại thời điểm thi công
  3. Định mức hao phí khấu hao đã tính theo Quyết định 1134/QĐ-BXD chưa

Hình ảnh hướng dẫn tính giá ca máy trực tiếp trên phần mềm dự toán Eta

Giá ca máy trên dự toán Eta

 

Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng

Ngày 08/10/2015 Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1134/QĐ-BXD về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Nội dung định mức các hao phí của Quyết định số 1134/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  1. Số ca làm việc trong năm : là số ca làm việc của máy trong 1 năm trong cả đời máy
  2. Định mức khấu hao : là mức độ giảm giá trị bình quân của máy do hao mòn sau 1 năm sử dụng
  3. Định mức sửa chữa : là mức chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy nhằm duy trì; Khôi phục năng lực hoạt động tiêu chuẩn của máy trong một năm sử dụng
  4. Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng : là mức tiêu hao nhiên liệu để tạo ra động lực cho máy hoạt động trong 1 ca làm việc và nhiên liệu phụ
  5. Định mức nhân công điều khiển : là số lượng, thành phần, nhóm, cấp bậc công nhân điều kiển; Vận hành máy trong 1 ca làm việc
  6. Định mức chi phí khác : là định mức cho các khoản chi phí đảm bảo để máy hoạt động bình thường, có hiệu quả trong 1 năm sử dụng

Trên đây là hướng dẫn tính giá ca máy trên phần mềm dự toán Eta. Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp trực tuyến qua Ultraviewer

Số điện thoại tư vấn và đặt mua dự toán Eta Hotline Duy Eta 0965635638

Tải bộ cài Phần mềm dự toán Eta full crack

Video hướng dẫn tính giá ca máy phần mềm dự toán Eta Youtube://PhanmemEta

Tags: