Tính cước vận chuyển theo Thông tư 10/2019/TT-BXD

Hướng dẫn tính cước vận chuyển theo Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/12/2019. Phương pháp xác định giá vật liệu đến hiện trường trên cơ sở xác định vận chuyển theo định mức dự toán công trình

Tính cước vận chuyển theo Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

 Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng

– Định mức dự toán vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô tự đổ, ô tô vận tải thùng phù hợp với tính chất và đặc điểm của nhóm, loại vật liệu và cấu kiện xây dựng, cự ly, tải trọng phương tiện vận chuyển và được tính trên phương tiện vận chuyển và không bao gồm chi phí bốc, xếp lên và xuống phương tiện vận chuyển.

– Định mức vận chuyển đất, đá bằng ôtô tự đổ tính cho 1m3 đất, đá đo trên ôtô vận chuyển.

– Định mức dự toán vận chuyển được quy định cho các cự ly của đường loại 3 (L-theo quy định hiện hành về phân loại đường). Trường hợp vận chuyển trên các loại đường khác được điều chỉnh hệ số theo bảng sau:

Loại đường (Li)L1L2L3L4L5L6
Hệ số điều chỉnh (ki)k1=0,57k2=0,68k3=1,00k4=1,35k5=2,10k6=2,5

– Công tác vận chuyển vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô được định mức cho các phạm vi vận chuyển ≤1km, ≤10km và ngoài 10km, được áp dụng như sau:

+ Vận chuyển trong phạm vi: L ≤ 1km = Đm1xki

+ Vận chuyển phạm vi: L ≤ 10km = Đm1xki + Đm2xxki

+ Vận chuyển với cự ly L > 10km = Đm1xkim2xxki+ Đm3 xxki

Nội dung cách tính cước vận chuyển theo Thông tư 10/2019/TT-BXD

Trong đó:

Đm1: Định mức vận chuyển trong phạm vi ≤ 1km;

Đm2: Định mức vận chuyển 1km tiếp theo phạm vi ≤ 10km;

Đm3: Định mức vận chuyển 1km tiếp theo phạm vi ≥ 10km;

ki: Hệ số điều chỉnh định mức theo loại đường tương ứng với các cự ly vận chuyển;

Li: Cự ly vận chuyển tương ứng với loại đường thứ i.

Hướng dẫn tính cước vận chuyển theo Thông tư 10/2019/TT-BXD

Những điều cần chú ý khi tính cước vận chuyên theo Thông tư 10

  1. Định mức vận chuyển đất, đá được tính cho 1m3 do được trên ô tô => Tức là  Đất, đá rời
  2. Định mức lập với đường loại 3 làm chuẩn, các đường khác quy theo hệ số
Loại đường (Li)L1L2L3L4L5L6
Hệ số điều chỉnh (ki)k1=0,57k2=0,68k3=1,00k4=1,35k5=2,10k6=2,5

 

  1. Phân loại đường gồm: Đường cao tốc, quốc lộ do Bộ Giao thông vận tải quy định; Các đường khác do địa phương quản lý ( UBND tỉnh ban hành )
  2. Công tác vận chuyển được định mức cho các phạm vi vận chuyển là <= 1km; <=10km; ngoài 10km và mỗi phạm vi vận chuyển có 1 công thức riêng

Ví dụ:  tính Vận chuyển đá 1×2 chuyển 8km ( gồm 5km đường loại 1 và 3km đường loại 2 )

tính cước vận chuyển theo thông tư 10/2019/TT-BXD

Tính cước vận chuyển theo thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mọi vướng mắc trong quá trình thao khảo lập dự toán tính cước vận chuyển Thông tư 10. Vui lòng liên hệ chúng tôi theo Số điện thoại để được tư vấn giải đáp: Hotline: 0965635638

Tải bộ cài phần mềm dự toán dùng thử truy cập Website: https://phanmemeta.com

Tổng hợp đơn giá nhân công năm 2020 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem tại đây 

GIÁO TRÌNH lập dự toán theo Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Hotline: 0965635638

Khóa học gồm 7 video + Giáo trình chi tiết

Tổng quan về khóa học

Video 1. Tổng quan về các nghị định cần áp dụng, Ứng dụng phần mềm lập dự toán xây dựng
https://youtu.be/8myH5TBIDR8
Video 2. Nhập liệu Tiên Lượng ( Bóc khối lượng Dự toán )
https://youtu.be/kkavZK2ulTk
Video 3. Điều chỉnh giá Vật liệu + Xác định cước vận chuyển
https://youtu.be/XRqu8FK1Sbo

Video 4: Xác định giá nhân công

Video 5: Tính giá ca máy

Video 6: Xác Định giá Dự Toán – Dự Thầu

Video 7: Xác định Tổng mức đầu tư

Chi tiết các buổi xem tại đây

Buổi 1. Xác định các thông tư nghị định cần áp dụng lập dự toán tại thời điểm sau 15/2/2020

1. Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng . Ban hành tập định mức dự toán xây dựng công trình gồm: Phần Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Sữa chữa, Thí nghiệm vật liệu

Thay thế Tập định mức cũ gồm:

định mức 1776, 1777, 1129, 1149,1169

2. Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Thay thế Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng

3. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Ban hành định mức ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Thay thế Quyết định 1134/2015/QĐ-BXD ngày 28/10/2015 của Bộ Xây dựng

4. Thông tư 09/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thay thế Thông tư 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 10/3/2016

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí cho 5 loại công trình gồm:

a, Công trình dân dụng

b, Công trình hạ tầng kỹ thuật

c, Công trình công nghiệp

d, Công trình giao thông

e, Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn ( công trình thủy lợi )

5. Thông tư 16/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định tổng mức đầu tư xây dựng

Thay thế Quyết định 79/2017/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Hướng dẫn tính cước vận chuyển theo Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng Xem tại đây

Tags: