Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán 2023

Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán 2023 mới nhất để lập và quản lý chi phí. Cơ sở lập dự toán xây dựng công trình căn cứ vào những thông tư, nghị định nào ?

Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2023

1. Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ xây dựng; Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

5. Thông tư 10/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021

Hướng dẫn lập dự toán năm 2023

Giá của vật liệu, nhân công và máy thi công được xác định cụ thể tại 1 vị trí cụ thể tại Tỉnh, Thành phố. Làm cơ sở lập dự toán căn cứ để xác định và quản lý chi phí

Lấy ví dụ tại địa bàn tỉnh LẠNG SƠN

hướng dẫn lập dự toán năm 2023
hướng dẫn lập dự toán năm 2023

GIÁ VẬT LIỆU

Ví dụ: Giá vật liệu chúng ta lấy tại thời điểm công bố giá tháng 1, 2, 3, …. thì giá vật tư sẽ khác nhau.

Tại Địa bàn thành phố hoặc các huyện khác nhau thì giá khác nhau

NHÂN CÔNG VÀ MÁY THI CÔNG

Nhân công và giá ca máy cũng tương tự ( lấy ví dụ tại tỉnh Lạng Sơn )

Theo Đơn giá nhân công Quyết định 1783/QĐ-SXD của Sở Xây dựng Lạng Sơn ban hành ngày 12/10/2021 chia 2 vùng

Vùng 3: Thành phố Lạng Sơn

Vùng 4: gồm các huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan

Giá của 2 vùng hoàn toàn khác nhau.

Video hướng dẫn lập dư toán năm 2023 mới nhất cùng Youtube Duy Dự Toán

Tags: