Thẩm tra dự toán xây dựng công trình

Thẩm tra dự toán xây dựng là gì và các vấn đề xoay quanh thẩm định công trình. Bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu và xác định định các chi phí cụ thể

Thẩm tra dự toán xây dựng là gì ?

Thẩm tra và thẩm định dự toán công trình xây dựng khác nhau ở điểm nào .

Thẩm tra là việc kiểm tra, đánh giá về chuyên môn của tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng; Năng lực hành nghề xây dựng đối với những nội dung cần thiết trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư xây dựng làm cơ sở cho công tác thẩm định

Thẩm định là việc kiểm tra, đánh giá của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với những nội dung cần thiết trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư xây dựng làm cơ sở xem xét, phê duyệt

Thẩm tra dự toán thi công do đơn vị thiết kế lập dự trên hồ sơ thiết kế với mục đích kiểm tra khối lượng công việc thi công, kiểm tra đơn giá, định mức và hệ số theo quy định về bóc tách dự toán hiện hành đối với các công trình có vốn Nhà nước. Các công trình vốn tư nhân, không bắt buộc thực hiện công tác này

Quy định về thẩm tra dự toán xây dựng

Nguyên tắc thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình

1. Trình, thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình đúng thẩm quyền; Bảo đảm quy trình và thời hạn thẩm định theo quy định

2. Thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng được hiện với toàn bộ công trình; Hoặc từng công trình của dự án theo giai đoạn, gói thầu của dự án. Nhưng phải đảm bảo sự thống nhất về nội dung, cơ sở tính toán

3. Công khai, minh bạch về trình tự, thủ tục, kết quả thẩm định tuân thủ các quy định

4. Phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình đúng thẩm quyền hoặc theo ủy quyền sau đó có thông báo kết quả thẩm định và hồ sơ trình phê duyệt

Phần mềm thẩm tra dự toán Eta

Với tính năng thẩm tra trên phần mềm dự toán Eta sẽ giúp các bạn kiểm soát, thẩm tra đơn giá, định mức để xác định được tổng kinh phí dự toán công trình

Các bạn chọn đơn giá định mức của tỉnh thành phố muốn thẩm tra. Sau đó chọn vào mục thẩm tra để phần mềm phân tích và kiểm soát lại đơn giá, định mức

Hình ảnh hướng dẫn thẩm tra trên phần mềm dự toán Eta

1. Thẩm tra kiểm soát phần đơn vị

2. Thẩm tra và kiểm soát phần đơn giá

Những mục đơn vị, đơn giá bị sai sẽ báo đỏ và hiển thị đơn giá và đơn vị tính chính xác

thẩm tra dự toán xây dựng

Trên đây là bài viết hướng dẫn thẩm tra đơn giá, định mức trên ứng dụng phần mềm dự toán Eta. Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng và trải nghiệm vui lòng liên hệ để hỗ trợ

Số điện thoại tư vấn giải đáp và đặt mua khóa dự toán eta bản quyền Hotline 0965635638

Video hướng dẫn thẩm tra xem tại đây

Tags: