Quyết định 816/QĐ-BXD ban hành kế hoạch hành động Bộ Xây dựng năm 2020

Quyết định 816/QĐ-BXD ban hành kế hoạch hành động Bộ Xây dựng năm 2020; Ban hành ngày 18/6/2020 thực hiện nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của chính phủ; và chỉ thị số 11/CT-TTG ngày 4/03/2020 của Thủ tướng chính phủ

Nội dung Quyết định 816/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

2.11. Nghiên cứu dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019.

– Thực hiện: Cục Kinh tế xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan.

– Thời gian hoàn thành: Quý I/2021.

Quyết định 816/QĐ-BXD của Bộ xây dựng ngày 18/6/2020

Quyết định 816/QĐ-BXD của Bộ xây dựng ngày 18/6/2020

2.12. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định s 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP .

– Thực hiện: Cục Kinh tế xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan.

– Thời gian thực hiện: Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ thực hiện cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị quyết; Dự thảo Thông tư ban hành trước ngày 15/6/2020.

2.13. Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Hợp đồng xây dựng.

– Thực hiện: Cục Kinh tế xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan.

– Thời gian hoàn thành: Quý IV/2020.

Tải File Quyết định 816/QĐ-BXD ngày 18/6/2020 của Bộ Xây dựng TẠI ĐÂY

Xem thêm Hướng dẫn đăng hồ sơ dự thầu qua mạng mới nhất năm 2020 Tại đây

Hướng dẫn quyết toán công trình theo phụ lục 08b Xem tại đây

Tham khảo thêm giải đáp và tư vấn vui lòng liên hệ Mr Duy 0965635638

Tags: