Lấy file Excel vào Dự toán Eta

Trong quá trình lập dự toán hoặc kiểm soát lại hồ sơ bạn đã có file dự toán chạy trên Excel để lấy file dự toán Excel vào dự toán eta để chạy lại xác định tổng kinh phí tại thời điểm. Chỉ với 3 thao tác đơn giản bạn có thể lấy lại file dự toán và chạy phân tích lại toàn bộ theo mức giá thông báo của tỉnh, thành phố

Hướng dẫn lấy file dự toán Excel vào phần mềm dự toán Eta

Để lấy file Excel vào phần mềm Eta các bạn thao tác như sau:

Bước 1: Vào File/ Lấy file dự toán từ Excel

Bước 2: Chọn File dự toán cần lấy để chạy lại

Hình ảnh hướng dẫn lấy file trên phần mềm dự toán Eta phiên bản mới nhất

lấy file excel vào dự toán Eta

Bước 3: Bạn Chọn đầy đủ thông tin các ô để lấy giá trị từ Excel vào phần mềm Eta

Bạn cần lựa chọn xem Sheet cần lấy ( thường thì là file Dự toán hoặc file Tiên lượng )

Điền các cột và dòng bắt đầu lấy dữ liệu cho khớp với các giá trị cần lấy

Sau khi bạn điền đầy đủ thông tin ấn và nút Đồng Ý để phần mềm lấy toàn bộ dữ liệu từ Excel

lấy Excel vào phần mềm dự toán Eta

 

Bạn lấy toàn bộ dữ liệu chỉ lấy được tên công việc và đơn giá theo bảng Excel; Bạn cần tra cứu theo bộ đơn giá của tỉnh, thành phố ban hành mới nhất

  • Áp thông báo giá vật liệu hàng tháng theo tỉnh, thành phố công bố
  • Mức lương nhân công đầu vào theo văn bản, quyết định hướng dẫn cho thông tư 05/2016/TT-BXD
  • Áp giá nhiên liệu trên dự toán Eta gồm giá Điện, Xăng, Dầu Diesel theo công bố của trang Petrolimex

Phần mềm dự toán Eta miễn phí

Tiện ích này cho phép ứng dụng cả trên phiên bản phần mềm dự toán Eta miễn phí . Các bạn có thể tải về cài đặt và trải nghiệm đầy đủ tính năng tiện ích

Một số tiện ích có trên phần mềm dự toán Eta như sau:

1. Cập nhật đầy đủ đơn giá của các tỉnh thành phố , định mức, thông tư nghị định

2. Cho phép tra cứu và lập được nhiều hạng mục công trình trong cùng 1 file

3. Đọc được các file dự toán từ Excel, từ các phần mềm dự toán khác như G8, Accitt, Escon,…

4. Thẩm tra, quyết toán các công trình xây dựng

Video hướng dẫn lấy file dự toán từ Excel và phần mềm dự toán Eta

Tags: