Hướng dẫn lập dự toán Yên Bái theo Quyết định 1952/QĐ-UBND

Hướng dẫn lập dự toán Yên Bái theo Quyết định 1952/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  Đơn giá nhân công và bảng giá ca máy ban hành theo Quyết định số 1267/QĐ-SXD quý 2 năm 2020 ngày 29/5/2020

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Yên Bái theo Quyết định 1952/QĐ-UBND

Để lập dự toán tỉnh Yên Bái mới nhất năm 2020 gồm có cơ sở sau:

  1. Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Bộ định mức dự toán công trình
  2. Quyết định số 1267/QĐ-SXD ngày 29/5/2020 ban hành đơn giá nhân công bảng tính giá ca máy và thiết bị tỉnh Yên Bái
  3. Thông tư số 02/2020/TT-BXD của Bộ xây dựng bổ sung và sửa đổi 4 thông tư 09, 10, 11, 15
  4. Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
  5. THông tư 11/2019/TT-BXD của bộ xây dựng ban hành định mức sử dụng ca máy thiết bị

Ngày 16/9/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định 1952/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Yên Bái gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Yên Bái

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Yên Bái

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Yên Bái

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Yên Bái

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Yên Bái

Chi tiết Bộ đơn giá XDCT tỉnh Yên Bái theo Quyết định 1952/QĐ-UBND Xem Tại đây

Đơn giá nhân công xây dựng Yên Bái 2020 theo Quyết định 1267QĐ-UBND

Tỉnh Yên Bái ban hành đơn giá nhân công theo Quyết định 1267/QĐ-UBND ngày 24/06/2020  . Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 2 vùng:

Vùng III:  Thành phố Yên Bái

Vùng IV gồm: Thị xã Nghĩa Lộ, Các huyện Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình

Chi tiết đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Yên Bái theo QĐ 1267/QĐ-UBND Xem TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy tỉnh Yên Bái năm 2020 mới nhất

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Yên Bái năm 2020 theo Quyết định 1267/QĐ-UBND ngày 29/5/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Yên Bái

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Yên Bái bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 1267/QĐ-UBND ngày 29/5/2020. Hướng dẫn Thông tư 15/2019/TT-BXD

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền mới nhất tại Yên Bái Liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Yên Bái mới nhất năm 2020 theo Quyết định 1952/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 Xem Tại đây

Tags: