Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Nam Định

Bài viết hôm nay Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Nam Định theo đơn giá mới nhất. Áp dụng các văn bản, quyết định hướng dẫn xác định đơn giá nhân công, bảng tính giá ca máy trên địa bàn Nam Định tại thời điểm thi công

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Nam Định mới nhất

Để lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nam Định. Các bạn cần xác định các bộ đơn giá định mức đang áp dụng hiện hành tại khu vực thi công

Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh vẫn áp dụng các bộ đơn giá ban hành năm 2014. Sau đó tính bù giá với mức giá tại thời điểm thi công hiện tại

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Nam Định

Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành gồm các phần:

  1. Đơn giá phần xây dựng theo quyết định số 2675/QĐ-UBND
  2. Đơn giá phần khảo sát theo quyết định số 2676/QĐ-UBND ;
  3. Đơn giá phần sửa chữa theo quyết định số 2677/QĐ-UBND ;
  4. Đơn giá phần lắp đặt theo quyết định số 2678/QĐ-UBND ;
  5. Đơn giá phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây theo quyết định số 2679/QĐ-UBND ;
  6. Đơn giá dịch vụ công ích đô thị theo quyết định số 33/QĐ-UBND .

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công Nam Định

Đơn giá nhân công tỉnh Nam Định ban hành theo Quyết định 493/SXD-QLHĐXD của Sở Xây dựng. Làm cơ sở để lập dự toán xác định tổng kinh phí xây dựng trước khi thi công

Mức lương nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định chia làm 2 vùng :

  • Mức lương cơ sở đầu vào vùng II  ( gồm : TP Nam Định, huyện Mỹ Lộc ) là: 2.235.000 đồng/tháng
  • Mức lương cơ sở đầu vào vùng III ( gồm các huyện còn lại )                     là : 2.077.000 đồng/tháng

Vùng III gồm các huyện Vụ Bản, Ý Yên, Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng. Khi công trình thi công trên địa bàn vùng 3 các bạn áp mức lương đầu vào 2.077.000 đồng/tháng

Bảng giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Nam Định

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Nam Định được ban hành theo Quyết định 2680/QĐ-UBND. Làm cơ sở để xác định giá ca máy và xây dựng bộ đơn giá xây dựng tỉnh Nam Định

Các chi phí xây dựng bảng tính giá ca máy thiết bị gồm có:

1. Số ca máy, định mức chi phí khấu hao, chi phi sửa chữa, chi phí khác . Áp dụng theo thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng

2. Chi phi nhiên liệu, năng lượng tính trong bảng giá ca máy là giá chưa gồm thuế VAT. Áp dụng mức giá nhiên liệu theo công bố của Petrolimex, giá điện theo Bộ công thương tại thời điểm thi công

3. Chi phí tiền lương nhân công điều khiển máy

Chi phí nhân công tính bảng giá ca máy sẽ áp theo Quyết định 493/QĐ-SXD .

  • Mức lương cơ sở đầu vào vùng II là: 2.235.000 đồng/tháng
  • Mức lương cơ sở đầu vào vùng III là : 2.077.000 đồng/tháng

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Nam Định trên Dự toán Eta

Trên ứng dụng phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ toàn bộ đơn giá. Các bạn làm theo hướng dẫn sau

Bước 1: Vào mục Tải đơn giá

Bước 2: Tìm đơn giá tỉnh Nam Định Tải về

Bước 3: Chọn các bộ đơn giá đang áp dụng hiện hành

Link tải bộ cài Phần mềm dự toán Eta miễn phí

Hình ảnh hướng dẫn tải đơn giá xây dựng tỉnh Nam Định trên ứng dụng phần mềm dự toán Eta

hướng dẫn lập dự toán tỉnh Nam Định

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Nam Định

Trên đây là hướng dẫn lập dự toán tỉnh Nam Định theo cơ sở đơn giá mới nhất. Mọi vướng mắc trong quá trình áp dụng lập dự toán công trình trên địa bàn vui lòng liên hệ

Số điện thoại tư vấn hỗ trợ và đặt mua phần mềm dự toán Eta bản quyền Hotline 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán chi tiết trên địa bàn Nam Định Xem Tại đây

Tags: