Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hà Nam năm 2021

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hà Nam năm 2021 mới nhất theo Quyết định 2622/QĐ-UBND và Quyết định 1097/QĐ-UBND . Đơn giá nhân công theo Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 27/10/2020; Bảng giá ca máy ban hành theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 22/10/2020

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hà Nam mới nhất năm 2021

Để lập dự toán tỉnh Hà Nam mới nhất năm 2021 gồm có cơ sở sau:

  1. Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Bộ định mức dự toán công trình
  2. Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 ban hành đơn giá nhân công xây dựng và bảng giá ca máy tỉnh Hà Nam
  3. Thông tư số 02/2020/TT-BXD của Bộ xây dựng bổ sung và sửa đổi 4 thông tư 09, 10, 11, 15
  4. Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
  5. THông tư 11/2019/TT-BXD của bộ xây dựng ban hành định mức sử dụng ca máy thiết bị

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam năm 2021

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Quyết định 2622/QĐ-UBND ngày 22/12/2020

  • Đơn giá Phần Xây dựng tỉnh Hà nam năm 2021
  • Đơn giá Phần Lắp đặt tỉnh Hà nam năm 2021

2. Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 30/6/2021

  • Đơn giá phần khảo sát tỉnh Hà nam năm 2021
  • Đơn giá phần sửa chữa tỉnh Hà nam năm 2021
  • Đơn giá phần thí nghiệm vật liệu tỉnh Hà nam năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng Hà Nam 2020 theo Quyết định 2209/QĐ-UBND

Tỉnh Hà Nam theo Quyết định 2209/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công xây dựng Hà Nam được chia thành 2 vùng:

Vùng III: Thành phố Phủ Lý,  Huyện Duy Tiên, Kim Bảng

Vùng IV: Các huyện Lý Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm

Chi tiết đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Nam theo Quyết định 2209/QĐ-UBND Xem TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy tỉnh Hà Nam năm 2020 mới nhất

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định 2622/QĐ-UBND ngày 22/12/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Hà Nam

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Hà Nam bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD

b, Nhân công lái máy theo theo Quyết định 2209/QĐ-UBND ngày 27/10/2020. Hướng dẫn Thông tư 15/2019/TT-BXD

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Tổng hợp bảng giá ca máy thiết bị thi công của 63 Tỉnh Thành phố mới nhất năm 2020 Xem Tại đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền mới nhất tại Hà Nam Liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hà Nam năm 2021

Video hướng dẫn áp dụng lập dự toán tỉnh Hà Nam mới nhất năm 2021 theo Quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 30/06/2021 và Quyết định 2622/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 gồm các phần:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Hà Nam

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Hà Nam

4, Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình tỉnh Hà Nam

5. Đơn giá Thí nghiệm vật liệu xây dựng công trình tỉnh Hà Nam

 

Tags: