Hướng dẫn lập dự toán tại Đà Nẵng

Hướng dẫn lập dự toán tại Đà Nẵng theo bộ đơn giá xây dựng mới nhất. Áp dụng đơn giá nhân công và bảng tính giá ca máy ban hành theo Quyết định tại thời điểm thi công

Hướng dẫn lập dự toán tại thành phố Đà Nẵng

Để lập dự toán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng các bạn cần xác định các bộ đơn giá đang áp dụng gồm:

– Đơn giá phần Lắp đặt theo Quyết định số 9072/QĐ-UBND năm 2016

– Đơn giá phần Xây dựng theo Quyết định số 9073/QĐ-UBND năm 2016

– Đơn giá phần Khảo sát theo Quyết định số 9074/QĐ-UBND năm 2016

– Định mức Sửa chữa và bảo dưỡng công trình theo Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 9/11/2017 của Bộ Xây dựng

– Định mức Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu công trình theo Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của Bộ Xây dựng

Trên đây là các bộ đơn giá và định mức mới nhất đang được áp dụng tại thời điểm hiện tại để lập dự toán; Các bạn chú ý lựa chọn phù hợp và đầy đủ để tránh thiếu xót

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công tại Đà Nẵng

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công Đà Nẵng có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2016 áp dụng để triển khai lập; Phê duyệt, dự toán điều chỉnh, bổ sung đối với phần khối lượng công việc này. Làm cơ sở để điều chỉnh, bổ sung giá trị trúng thầu và bổ sung hợp đồng theo quy định.

Theo đó mức lương cơ sở đầu vào áp dụng trên địa bàn thành phố là 2.210.000 đồng/ tháng

Các bạn chú ý điều chỉnh mức lương cơ sở đầu vào để lập dự toán chính xác

Bảng giá ca máy thiết bị thi công thành phố Đà Nẵng mới nhất

Cơ sở định mức áp dụng để xây dựng bảng giá ca máy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gồm có:

  • Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  • Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng. Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Lương nhân công thợ lái máy được xác định theo mức lương cơ sở là 2.210.000 đồng/tháng

Hệ số nhiên liệu phụ trong chi phí nhiên liệu được xác định như sau:

  • Động cơ Xăng là 1,03
  • Động cơ Diesel là 1,05
  • Động cơ Điện là 1,07

Hướng dẫn lập dự toán tại Đà Nẵng trên Dự toán Eta

Trên phần mềm dự toán Eta đã cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Đà Nẵng. Người lập dự toán tải bộ đơn giá XDCT tp Đà Nẵng theo hướng dẫn

Bước 1: Mở phần mềm vào mục Tải đơn giá

Bước 2: Tìm tỉnh Bình Dương để tải về

Bước 3: Lựa chọn các bộ đơn giá phù hợp để áp dụng

Hình ảnh hướng dẫn áp dụng lập dự toán tại thành phố Đà Nẵng trên phần mềm dự toán Eta

hướng dẫn lập dự toán tại Đà Nẵng

Số điện thoại tư vấn hỗ trợ và đặt mua phần mềm dự toán Eta bản quyền Hotline 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán chi tiết trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Xem Tại Đây

Tags: