Hướng dẫn lập dự toán An Giang mới nhất năm 2020

Hướng dẫn lập dự toán An Giang mới nhất năm 2020 theo Sở Xây dựng tỉnh . Đơn giá nhân công Bảng giá ca máy ban hành theo Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 14/09/2020

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh An Giang mới nhất năm 2020

Để lập dự toán tỉnh An Giang mới nhất năm 2020 gồm có cơ sở sau:

  1. Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Bộ định mức dự toán công trình
  2. Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 14/09/2020 ban hành bảng tính giá ca máy và thiết bị tỉnh An Giang
  3. Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 14/09/2020 ban hành đơn giá nhân công xây dựng tỉnh An Giang
  4. Thông tư số 02/2020/TT-BXD của Bộ xây dựng bổ sung và sửa đổi 4 thông tư 09, 10, 11, 15
  5. Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
  6. THông tư 11/2019/TT-BXD của bộ xây dựng ban hành định mức sử dụng ca máy thiết bị

Đơn giá nhân công xây dựng An Giang 2020 theo Quyết định 2179/QĐ-UBND

Đơn giá nhân công An Giang ban hành theo Quyết định 2179/QĐ-UBND ngày 14/09/2020 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 3 vùng:

– Vùng II : Địa bàn thành phố Long Xuyên, Châu Đốc.

– Vùng III: Địa bàn thị xã Tân Châu và các huyện Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn.

– Vùng IV: các huyện còn lại của tỉnh An Giang

Chi tiết đơn giá nhân công xây dựng tỉnh An Giang  theo Quyết định 2179/QĐ-UBND Xem TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy tỉnh An Giang năm 2020 mới nhất

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh An Giang năm 2020 theo Quyết định 2179/QĐ-UBND ngày 14/9/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh An Giang

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh An Giang bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo theo Quyết định 2179/QĐ-UBND ngày 14/09/2020. Hướng dẫn Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD Bộ xây dựng

Bảng giá ca máy tỉnh An Giang năm 2020 theo Quyết định số 2179/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền mới nhất tại An Giang Liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh An Giang mới nhất năm 2020 theo Quyết định 2179/QĐ-UBND

Tags: