Hệ số chi phí xây lắp trong dự toán công trình

Hệ số chi phí xây lắp trong dự toán công trình khác nhau thì giá trị cũng khác nhau. Hiện nay mới nhất đang áp dụng theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng. Ban hành hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Các hệ số chi phí xây lắp trong lập dự toán

Các hệ số chi phí xây dựng trong quá trình lập dự toán công trình bao gồm:

 1. Hệ số định mức tỷ lệ chi phí chung
 2. Hệ số tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trước
 3. Thuế giá trị gia tăng
 4. Hệ số chi phí lán trại và nhà tạm
 5. Hệ số chi phí khối lượng không xác định được từ thiết kế

Trong bảng tổng hợp kinh phí hạng mục ( bảng dự toán ) mới nhất hiện hành theo TT 06/2016/TT-BXD. Thì hệ số chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước được nội suy cho từng loại công trình khác nhau

Định mức tỷ lệ chi phí chung

Định mức tỷ lệ chi phí chung được xác định theo từng loại công trình tương ứng với tổng mức đầu tư. Khi tổng mức kinh phí xây dựng nằm trong khoảng thì hệ số chi phí chung sẽ được nội suy.

Định mức tỷ lệ (%) chi phí chung theo từng loại công trình khác nhau

hệ số chi phí xây lắp

Tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trước

Đối với mỗi loại công trình khác nhau thì tỷ lệ thu nhập chịu thế tính được xác định như sau:

tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trước

Thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp và chi phí chung trong dự toán chi phí xây dựng

Đối với công trình có nhiều hạng mục thì các hạng mục công trình có công năng riêng biệt; Áp dụng định mức tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trước theo loại công trình phù hợp

Trường hợp nhà thầu xây dựng phải tổ chức khai thác và sản xuất vật liệu để phục vụ thi công; Thì thu nhập chịu thuế tính trước tính trong dự toán xác định giá vật liệu bằng tỷ lệ 3% trên chi phí trực tiếp và chi phí chung

Chi phí hạng mục chung

Chi phí hạng mục chung trong dự toán xây dựng công trình bao gồm:

 1. Chi phí lán trại nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công
 2. Chi phí an toàn lao động và bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường và xung quanh
 3. Chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu
 4. Chi phí di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường
 5. Chi phí bơm nước, vét bùn không thường xuyên
 6. Chi phí vận chuyển máy, thiết bị thi công đặc chủng và lap động đến và ra khỏi công trường
 7. Chi phí đảm bảo an toàn giao thông và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật ( nếu có )

Theo hướng dẫn của Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng thì chi phí hạng mục chung được tính riêng không tính vào trong bảng dự toán công trình

Trên đây là hướng dẫn xác định các hệ số chi phí xây lắp trong quá trình lập dự toán. Các bạn cũng có thể trải nghiệm trên các phần mềm dự toán miễn phí hiện nay. Các thông tư văn bản, nghị định đều được hướng dẫn chi tiết rõ ràng giúp bạn dễ dàng nắm bắt hơn

Phần mềm dự toán miễn phí

Để trải nghiệm tốt hơn các bạn cũng có thể xem các video hướng dẫn sử dụng chi tiết và đầy đủ

Link video hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Youtube://PhanmemEta

Tags: