File Excel tính dự phòng trượt giá năm 2023

File Excel tính dự phòng trượt giá năm 2023 mới nhất . Cách tính chi phí dự phòng trượt giá năm 2023 được xác định theo tỷ lệ % như thế nào. Bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm những chi phí để tính chi phí dự phòng .

Căn cứ trên nền tảng Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng Chi phí dự phòng trong Tổng mức đầu tư gồm có:

  1. Dự Phòng do yếu tố khối lượng phát sinh
  2. Dự Phòng do yếu tố trượt giá

file Excel tính chi phí dự phòng trượt giá năm 2023

Bảng Excel tính chi phí dự phòng trượt giá mới nhất

File Excel tính dự phòng trượt giá năm 2023

File Excel tính dự phòng trượt giá năm 2023

Hướng dẫn cách tính chi phí dự phòng trượt giá

Các bước tính chi phí dự phòng trượt giá cần có

1, Các Chỉ số giá xây dựng của 3 năm gần nhất 

( Các chỉ số giá được các tỉnh thành phố công bố theo quý hoặc theo năm )

Ví dụ: Chỉ số giá năm 2020, năm 2021, năm 2022

2, Tính chỉ số trượt giá liên hoàn 

Để tính trượt giá liên hoàn ta chỉ cần lấy năm sau chia cho liền kề năm trước

Lấy năm 2021/2021 và lấy năm 2022/2021

3, Tính chỉ số trượt giá bình quân

Chỉ số trượt giá bình quân (c)= (chỉ số 2021/2020 + chỉ số 2022/2021)/2

4, Chỉ số trượt giá từng năm

Năm 2023 Chỉ số chỉ số trượt giá bình quân mũ 1 ( kí hiệu d1)

Năm 2024 Chỉ số chỉ số trượt giá bình quân mũ 2 ( kí hiệu d2)

Năm 2025 Chỉ số chỉ số trượt giá bình quân mũ 3 ( kí hiệu d3)

Năm 2026 Chỉ số chỉ số trượt giá bình quân mũ 4 ( kí hiệu d4)

5, Phân bổ vốn đầu tư 

Vốn đầu tư được chia cho số năm và tổng = 100% ( kí hiệu là E )

Ví dụ năm 2023 là 20% ( kí hiệu e1)

năm 2024 là 30% ( kí hiệu e2)

năm 2025 là 40% ( kí hiệu e3)

năm 2026 là 10% ( kí hiệu e4)

6, Xác định phân bổ vốn hàng nằm đã bao gồm trượt giá

Được tính = chỉ số trượt giá từng năm x giá trị phân bổ vốn từng năm

Năm 2023 = e1 x d1

Năm 2024 = e2 x d2

Năm 2025 = e3 x d3

Năm 2026 = e4 x d4

Chi phí dự phòng bằng bao nhiêu phần trăm

Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng chi phí của gói thầu trước chi phí dự phòng.

  • Chi phí dự phòng do yếu tố khối lượng phát sinh k<= 10%
  • Chi phí của công trình chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; Chi phí dự toán xây dựng công trình chỉ tính không vượt quá 5%

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tải file Excel Bảng giá ca máy theo Thông tư 13/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tải File Excel Định mức Thí nghiệm Điện 05/2023/TT-BCT  TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức điện 36/2022/TT-BCT Bộ Công Thương TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Học dự toán cho người mới bắt đầu năm 2023 TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com

Tags: