Đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 Quyết định 1037/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 Quyết định 1037/QĐ-UBND ngày 15/5/2023. Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 ban hành theo Công bố số 948/SXD-KTVLXD ngày 24/3/2023 thay thế Công bố 3795/SXD-KTVLXD ngày 05/10/2021.

Đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 Quyết định 1037/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành đơn giá xây dựng Vĩnh Phúc năm 2023

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh phúc gồm :

Ngày 15/05/2023 UBND tỉnh ban hành Quyết định 1037/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Vĩnh Phúc

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở : Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, NN và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan; Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định này

Quyết định 1037/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Bộ Đơn giá XDCT có hiệu lực từ 15/05/2023

Phần mềm dự toán Eta 2023  đã tiếp nhận thông tin và đang cập nhật dữ liệu vào phần mềm; Để các đơn vị áp dụng kịp thời bộ đơn giá trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023

đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023

Công bố số 948/SXD-KTVLXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

Đơn giá nhân công Vĩnh Phúc được điều tra và khảo sát tại thời năm 2023. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Thay thế đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 theo Văn bản số 3795/SXD-KTVLXD ngày 27/2/2020 Xem Tại đây

Đơn giá nhân công xây dựng Vĩnh Phúc được chia thành 2 vùng:

Vùng II gồm: thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên, huyện Bình Xuyên, huyện Yên Lạc.

Vùng III gồm các huyện: Vĩnh Tường, Tam Dương, Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô.

Nội dung Công bố số 948/SXD-KTVLXD ban hành đơn giá nhân công xây dựng Vĩnh Phúc năm 2022 xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023

Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023

Đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trong tập đơn giá được xác định theo Văn bản số 1053/SXD-KTVLXD ngày 30/3/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trong tập đơn giá được xác định theo

Vùng III gồm các huyện: Vĩnh Tường, Tam Dương, Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô.

Trường hợp công trình xây dựng tại Vùng II gồm: thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên, huyện Bình Xuyên, huyện Yên Lạc thì điều chỉnh giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo vùng tương ứng.

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Công bố số 948/SXD-KTVLXD hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Mua phần mềm dự toán Eta tại Vĩnh Phúc liên hệ Mr Duy Hotline 0965635638

Link tải bộ cài phần mềm dự toán Eta miễn phí

Tổng hợp đơn giá nhân công năm 2020 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem tại đây

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2020

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Vĩnh Phúc liên hệ Mr Duy 0965635638

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem Tại đây

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng năm 2023 tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com

Tags: