Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2021

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định 102/QĐ-UBND ngày 14/01/2021. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD. Có hiệu lực từ ngày 14 tháng 01 năm 2021

Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2021 Quyết định 102/QĐ-UBND

Cơ sở xây dựng Đơn giá xây dựng công trình Ninh Bình năm 2021 gồm có:

1. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

3. Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng bảng tính giá ca máy

5. Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 20/7/2020. Sửa đổi bổ sung cho TT 09, 10, 11

Nội dung Bộ đơn giá XDCT tỉnh Ninh Bình năm 2021

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình gồm :

Ngày 14/01/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định 102/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Ninh Bình gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Ninh Bình

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Ninh Bình

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Ninh Bình

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở : Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, NN và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan; Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định này

Quyết định 102/2021/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Bộ Đơn giá XDCT có hiệu lực từ 14/01/2021

Phần mềm dự toán Eta 2020  đã tiếp nhận thông tin và đang cập nhật dữ liệu vào phần mềm; Để các đơn vị áp dụng kịp thời bộ đơn giá trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

Quyết định 102/QĐ-UBND Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình năm 2021

Quyết định 102/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 ban hành Bộ đơn giá XDCT tỉnh Ninh Bình năm 2020

Nội dung quyết định 102/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình xem chi tiết tại đây

Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2021

Đơn giá nhân công Ninh Bình 2020 Quyết định 2604/QĐ-SXD

Tỉnh Ninh Bình theo Quyết định 2604/QĐ-SXD ngày 11/11/2020 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Khu vực II: Thành phố Ninh Bình

Khu vực III: Thành phố Tam Điệp, các huyện Gia Viễn, Yên Khánh, Hoa Lư

Khu vực IV: các huyện Nho Quan, Kim Sơn, Yên Mô

Bảng giá ca máy tỉnh Ninh Bình năm 2021 Quyết định số 102/QĐ-UBND

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Ninh Bình theo Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 14/01/2021. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Ninh Bình bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 2604/QĐ-SXD ngày 11/11/2020. Hướng dẫn Thông tư 15/2019/TT-BXD

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD của Bộ Xây dựng

e, Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 20/7/2020 

Mọi vướng mắc trong quá trình cập nhật và sử dụng vui lòng liên hệ tư vấn hỗ trợ Hotline 0965635638

Xem thêm một số bài viết khác liên quan :

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2020 ban hành theo Quyết định 2604/QĐ-SXD Xem Tại đây

Bảng giá ca máy tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2021 Xem tại đây

Đặt mua đơn giá phần mềm dự toán Eta tại Ninh Bình liên hệ Mr Duy 0965635638

Quyết định 2604/QĐ-SXD Đơn giá nhân công Ninh Bình

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Ninh Bình mới nhất năm 2021 theo Quyết định 102/QĐ-UBND

 

 

Tags: