Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh Quyết định 1994/QĐ-UBND

Ngày 28 tháng 9 năm 2022 Ủy ban nhân dân ban hành Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh Quyết định 1994/QĐ-UBND. Bộ đơn giá gồm Phần Xây dựng, lắp đặt, sửa chửa và bảo dưỡng, thí nghiệm vật liệu

Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 Quyết định 1994/QĐ-UBND

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành theo Quyết định số 1994/QĐ-UBND;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh năm 2022

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng và bảng giá ca máy

Tải file Quyết định 1994/QĐ-UBND đơn giá xây dựng Hà Tĩnh năm 2022

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 gồm

Đơn giá xây dựng công trình

Đơn giá khảo sát xây dựng công trình

Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình

Đơn giá phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình

Đơn giá Phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

File Quyết định 1994/QĐ-UBND đơn giá XDCT Hà Tĩnh xem Tại đây

đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 quyết định 1994/QĐ-UBND

Đơn giá nhân công tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 Quyết định 78/QĐ-SXD

Cơ sở ban hành Đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh ban hành theo Quyết định 78/QĐ-SXD;

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

Quyết định 78/QĐ-SXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 XEM TẠI ĐÂY

Tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định 78/QĐ-SXD áp dụng chung mức lương nhân công chia thành 2 vùng:

Vùng III gồm: Thành phố Hà Tĩnh, Thị xã Kỳ Anh

Vùng IV gồm: Thị xã Hồng Lĩnh, Các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang, Lộc Hà

Quyết định 91/QĐ-SXD Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 theo Quyết định 91/QĐ-SXD ngày 26/5/2022. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Hà Tĩnh bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 15/10/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 78/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Phần mềm dự toán Eta là đã cập nhật bộ đơn giá Xây dựng tỉnh Hà TĨnh năm 2022 mới nhất. Mua phần mềm dự toán Eta liên hệ Mr Duy 0965635638

Link tải bộ cài phần mềm dự toán Eta bản dùng thử miễn phí TẠI Đây

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hà Tĩnh mới nhất năm 2021 Xem tại đây

Tags: