Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2021

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước năm 2021 theo Quyết định 3544/QĐ-SXD ngày 30/12/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD

Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2021 Quyết định 3544/QĐ-SXD

Cơ sở xây dựng Đơn giá xây dựng công trình Bình Phước năm 2020 gồm có:

1. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

3. Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng bảng tính giá ca máy

5. Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 20/7/2020. Sửa đổi bổ sung cho TT 09, 10, 11

Nội dung Bộ đơn giá XDCT tỉnh Bình Phước năm 2020

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước gồm :

Ngày 30/12/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định 3544/QĐ-SXD bộ đơn giá xây dựng công trình Bình Phước gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Bình Phước

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Bình Phước

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Bình Phước

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Bình Phước

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở : Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, NN và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan; Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định này

Quyết định 3544/2020/QĐ-SXD tỉnh Bình Phước ban hành Bộ Đơn giá XDCT có hiệu lực từ 30/12/2020. Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

Phần mềm dự toán Eta 2021  đã tiếp nhận thông tin và đang cập nhật dữ liệu vào phần mềm; Để các đơn vị áp dụng kịp thời bộ đơn giá trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

Quyết định 3544/QĐ-SXD Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Bình Phước năm 2021

Quyết định 3544/QĐ-SXD ngày 30/12/2020 ban hành Bộ đơn giá XDCT tỉnh Bình Phước năm 2020

Nội dung quyết định 3544/QĐ-SXD ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước xem chi tiết tại đây

Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2021

Quyết định số 3542/QĐ-SXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Phước

Đơn giá nhân công Bình Phước được điều tra và khảo sát tại thời điểm Quý III năm 2020. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Tỉnh Bình Phước theo Quyết định số 3542/QĐ-SXD áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Vùng II: Thành phố Đồng Xoài, Huyện Chơn Thành, Huyện Đồng Phú

Vùng III: Các thị xã Phước Long, Bình Long, Các huyện Hớn Quản, Lộc Ninh, Phú Riềng

Vùng IV: Các huyện Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập

Bảng giá ca máy tỉnh Bình Phước năm 2020 Quyết định 3543/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2020 theo Quyết định 3543/QĐ-UBND ngày 30/12/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Bình Phước

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bình Phước bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD

b, Nhân công lái máy theo Quyết định số 3542/QĐ-SXD ngày 30/12/2020. Hướng dẫn Thông tư 15/2019/TT-BXD

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mọi vướng mắc trong quá trình cập nhật và sử dụng vui lòng liên hệ tư vấn hỗ trợ Hotline 0965635638

Xem thêm một số bài viết khác liên quan :

Tổng hợp đơn giá nhân công 63 Tỉnh thành phố mới nhất Xem TẠI ĐÂY

Đặt mua đơn giá phần mềm dự toán Eta tại Bình Phước liên hệ Mr Duy 0965635638

Bảng giá ca máy tỉnh Hòa Bình năm 2020

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bình Phước theo bộ đơn giá xây dựng tỉnh Quyết định 3544/QĐ-SXD ngày 30/12/2020 Xem tại đây

Tags: