Đơn giá xây dựng thành phố Hải Phòng năm 2020

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hải Phòng năm 2020 theo Quyết định 3863/QĐ-UBND ngày 24/12/2020. Bảng giá ca máy thành phố Hải Phòng năm 2020 theo Quyết định 3727/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2020. Kèm theo Quyết định 22/QĐ-UBND ban hành đơn giá nhân công TP Hải Phòng ngày 4/9/2020

Cơ sở Đơn giá xây dựng thành phố Hải Phòng năm 2020

Cơ sở xây dựng Đơn giá xây dựng công thành phố Hải Phòng năm 2020 gồm có:

1. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

3. Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng bảng tính giá ca máy

5. Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 20/7/2020. Sửa đổi bổ sung cho TT 09, 10, 11

Nội dung Bộ đơn giá XDCT thành phố Hải Phòng năm 2020

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Hải Phòng gồm :

Ngày 24/12/2020 UBND Tp ban hành Quyết định 3863/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Hải Phòng gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hải Phòng

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình thành phố Hải Phòng

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình thành phố Hải Phòng

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng thành phố Hải Phòng

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thành phố Hải Phòng

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở : Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, NN và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan; Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định này

Quyết định 3863/2020/QĐ-UBND thành phố Hải Phòng ban hành Bộ Đơn giá XDCT có hiệu lực từ 24/12/2020

Phần mềm dự toán Eta 2020  đã tiếp nhận thông tin và đang cập nhật dữ liệu vào phần mềm; Để các đơn vị áp dụng kịp thời bộ đơn giá trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

Quyết định 3863/QĐ-UBND Đơn giá Xây dựng công trình thành phố Hải Phòng năm 2020

Quyết định 3863/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 ban hành Bộ đơn giá XDCT thành phố Hải Phòng năm 2020

Nội dung quyết định 3863/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá xây dựng thành phố Hải Phòng xem chi tiết tại đây

Đơn giá xây dựng thành phố Hải Phòng năm 2020

Đơn giá nhân công TP Hải Phòng 2020 Quyết định 22/QĐ-UBND

Đơn giá nhân công thành phố Hải Phòng ban hành theo Quyết định 22/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Các quận: Dương Kinh, Hồng Bàng, Hải An, Đồ Sơn, Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An

– Các huyện: Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Cát Hải, Kiến Thụy

Riêng huyện đảo Bạch Long Vĩ áp dụng theo nhân công nhóm 11 xem bảng dưới đây

Đơn giá nhân công thành phố Hải Phòng XEM TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy TP Hải Phòng năm 2020 Quyết định 3727/QĐ-UBND

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng thành phố Hải Phòng theo Quyết định 3727/QĐ-UBND ngày 09/12/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thành phố Hải Phòng

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công thành phố Hải Phòng bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD

b, Nhân công lái máy theo theo Quyết định 22/QĐ-UBND ngày 03/12/2020. Hướng dẫn Thông tư 15/2019/TT-BXD

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD của Bộ Xây dựng

e, Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 20/7/2020

Xem thêm một số bài viết khác liên quan :

Bảng giá ca máy thành phố Hải Phòng năm 2020 theo Quyết định 3727/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2020 Xem Tại đây

Đặt mua đơn giá phần mềm dự toán Eta tại Hải Phòng liên hệ Mr Duy 0965635638

Xem video hướng dẫn lập dự toán thành phố Hải phòng mới nhất năm 2020 xem tại đây

Tags: