Đơn giá nhân công tỉnh Điện Biên năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2020 ban hành theo Quyết định số 420/QĐ-UBND. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 8/04/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Quyết định Đơn giá nhân công tỉnh Điện Biên năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành theo Quyết định số 420/QĐ-UBND;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Điện Biên năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Bảng giá ca máy thiết bị thi công theo Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Quyết định 420/QĐ-UBND đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Điện Biên

Đơn giá nhân công Điện Biên được điều tra và khảo sát tại thời điểm đầu năm 2020. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Đơn giá nhân công xây dựng Điện Biên được chia thành 3 vùng:

Vùng III: Thành phố Điện Biên Phủ

Vùng IV: Thị xã Mường Lay, Các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Nhé, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Nậm Pồ

Nội dung Quyết định 420QĐ-UBND ban hành đơn giá nhân công xây dựng Điện Biên năm 2020 xem tại đây

đơn giá nhân công tỉnh Điện Biên năm 2020

đơn giá nhân công tỉnh Điện Biên năm 2020

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Điện Biên năm 2020

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2020 theo Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 8/04/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Điện Biên

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Điện Biên bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 420/QĐ-UBND hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Link tải bộ cài phần mềm dự toán Eta miễn phí

Tổng hợp đơn giá nhân công năm 2020 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem tại đây

Hướng dẫn lập dự toán mới nhất tỉnh Điện Biên Xem tại đây

Tags: