Đơn giá nhân công tỉnh Bình Định 2020

Đơn giá nhân công Bình Định năm 2020 ban hành theo Công bố 6632/UBND-KT. Theo đó ngày 02/10/2020 UBND tỉnh Bình Định đã ban hành đơn giá nhân công xây dựng Bình Định năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định (điều chỉnh) để các cơ quan; tổ chức; cá nhân có liên quan tham khảo trong việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng kể từ ngày 02/10/2020.

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Định được ban hành theo hướng dẫn Thông tư số 15/2020/TT-BXD ngày 15/2/2020 của Bộ Xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng Bình Định năm 2020 theo công bố 6632/UBND-KT sẽ thay thế  Văn bản số 946/UBND-KTN ngày 21/2/2020 của UBND.

Theo đơn giá nhân công xây dựng được chia thành 2 khu vực:

Khu vực 1: Thành phố Quy Nhơn

Khu vực 2. Thị xã An Nhơn, Các huyện Hoài Nhơn, An Lão, Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Phước, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân

Là 2 mức lương lập dự toán trên khu vực đồng bằng và thành phố Quy Nhơn các bạn lựa chọn. Còn đối với các khu vực khác sẽ được điều chỉnh với hệ số

Công văn 6632/UBND-KT nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định ban hành theo Công văn 6632/UBND-KT ngày 02/10/2020; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Bình Định năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

5. Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Công văn 6632/UBND-KT nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2020 Xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Định 2020

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Bình Định năm 2020

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2020 theo Công bố 6633/QĐ-UBND ngày 02/10/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bình Định bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Công bố 6632/UBND-KT hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Trên đây là hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định mới nhất. Người lập dự toán cần xác định khu vực thi công để áp mức lương cơ sở phù hợp

Xem thêm đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương Tại Đây

Video hướng dẫn lập dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định Tại Đây

Tags: