Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh Thuận Quyết định 40/QĐ-UBND

Ban hành Bộ Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận năm 2021 theo Quyết định 40/QĐ-UBND ngày 14/10/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD. Có hiệu lực từ ngày 14 tháng 10 năm 2020

Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh Thuận năm 2021 Quyết định 102/QĐ-UBND

Cơ sở xây dựng Đơn giá khảo sát xây dựng công trình Ninh Thuận năm 2021 gồm có:

1. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

3. Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng bảng tính giá ca máy

5. Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 20/7/2020. Sửa đổi bổ sung cho TT 09, 10, 11

Nội dung Bộ đơn giá XDCT tỉnh Ninh Thuận năm 2021

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận gồm :

Ngày 14/10/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định 40/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Ninh Thuận gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Ninh Thuận

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Ninh Thuận

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở : Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, NN và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan; Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định này

Quyết định 40/2020/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Bộ Đơn giá XDCT có hiệu lực từ 14/10/2020

Phần mềm dự toán Eta 2020  đã tiếp nhận thông tin và đang cập nhật dữ liệu vào phần mềm; Để các đơn vị áp dụng kịp thời bộ đơn giá trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

Quyết định 40/QĐ-UBND Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh Thuận năm 2021

Quyết định 40/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 ban hành Bộ đơn giá XDCT tỉnh Ninh Thuận năm 2020

Nội dung quyết định 40/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Thuận xem chi tiết tại đây

Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh Thuận Quyết định 40/QĐ-UBND

Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh Thuận Quyết định 40/QĐ-UBND

Quyết định 227/QĐ-UBND đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Đơn giá nhân công Ninh Thuận được điều tra và khảo sát tại thời điểm Quý III năm 2020. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Vùng III gồm : Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Huyện Ninh Hải, Thuận Bắc

Vùng IV: Các huyện Bác Ái, Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Nam

Xem chi tiết đơn giá nhân công tỉnh Ninh Thuận Tại đây

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Ninh Thuận năm 2020

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Ninh Thuận năm 2020 theo Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 7/08/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Ninh Thuận bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định số 227/QĐ-UBND ; Hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD Bộ xây dựng

Đặt mua đơn giá phần mềm dự toán Eta tại Ninh Thuậ liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Ninh Thuận mới nhất năm 2021 theo Quyết định 40/QĐ-UBND

 

 

Tags: