Đơn giá khảo sát tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Ban hành Bộ Đơn giá khảo sát công trình tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định 353/QĐ-UBND ngày 21/01/2021. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD. Có hiệu lực từ ngày 21 tháng 01 năm 2021

Đơn giá khảo sát tỉnh Lạng Sơn năm 2021 Quyết định 353/QĐ-UBND

Cơ sở xây dựng Đơn giá khảo sát công trình Lạng Sơn năm 2021 gồm có:

1. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

3. Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng bảng tính giá ca máy

5. Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 20/7/2020. Sửa đổi bổ sung cho TT 09, 10, 11

Quyết định 353/2021/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Bộ Đơn giá XDCT có hiệu lực từ 21/01/2021

Phần mềm dự toán Eta 2020  đã tiếp nhận thông tin và đang cập nhật dữ liệu vào phần mềm; Để các đơn vị áp dụng kịp thời bộ đơn giá trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

Quyết định 353/QĐ-UBND Đơn giá khảo sát tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Quyết định 353/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 ban hành Bộ đơn giá XDCT tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Nội dung quyết định 353/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn xem chi tiết tại đây

Đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Quyết định 1912/QĐ-UBND đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lạng Sơn

Đơn giá nhân công Lạng Sơn được điều tra và khảo sát tại thời điểm Quý III năm 2020. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Toàn tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định 1912/QĐ-UBND đều là áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Khu vực III: Thành phố Lạng Sơn

Khu vực IV: Các huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan

Bảng giá ca máy tỉnh Lạng Sơn năm 2020

a, Hướng dẫn xác định bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo theo Quyết định 1912/QĐ-UBND ngày 30/09/2020. Hướng dẫn Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD

e, Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 20/7/2020

Mọi vướng mắc trong quá trình cập nhật và sử dụng vui lòng liên hệ tư vấn hỗ trợ Hotline 0965635638

Xem thêm một số bài viết khác liên quan :

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2020 theo Quyết định 1912/QĐ-UBND ngày 30/09/2020 Xem tại đây

Bảng giá ca máy tỉnh Lạng Sơn năm 2020 theo Quyết định 2090/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2020 Xem Tại đây

Đặt mua đơn giá phần mềm dự toán Eta tại Lạng Sơn liên hệ Mr Duy 0965635638

Nội dung Bộ đơn giá XDCT tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn gồm :

Ngày 21/01/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định 353/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Lạng Sơn gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Lạng Sơn

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Lạng Sơn

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Lạng Sơn

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định 353/QĐ-UBND ngày 21/01/2021

Tags: