Đơn giá đường thủy nội địa tỉnh Kiên Giang 2021

Đơn giá đường thủy nội địa tỉnh Kiên Giang năm 2021 theo Quyết định 3204/QĐ-UBND. Ban hành ngày 30/12/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 về đơn giá, dịch vụ quản lý, bảo trì đường thủy nội địa trên địa bàn Kiên Giang

Cơ sở ban hành Đơn giá đường thủy nội địa tỉnh Kiên Giang 2021

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014

Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 64/2014/TT- BGTVT ngày 10/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải; Ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

Thông tư số 12/2019/TT-BGTVT ngày 11/3/2019 của Bộ Giao thông vận tải; Ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật các hao phí ca máy cho các phương tiện chuyên dụng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 6/11/2019 của Bộ Lao động thương binh xã hội; Hướng dẫn xác định tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện

Thông tư 11/2019/TT-BXD 26/12/2019 của Bộ xây dựng; Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Quyết định ban hành Đơn giá đường thủy nội địa tỉnh Kiên Giang năm 2021

Quyết định ban hành đơn giá, dịch vụ quản lý, bảo trì đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Xem chi tiết tại đây

Đơn giá đường thủy nội địa tỉnh Kiên Giang 2021

Phần mềm dự toán Eta đang cập nhật Quyết định ban hành đơn giá đường thủy. Trong quá trình sử dụng và trải nghiệm phần mềm vui lòng liên hệ Mr Duy 0965635638

Xem thêm một số bài viết khác liên quan tỉnh Kiên Giang. Các bạn có thể tham khảo chi tiết tại 2 bài viết dưới đây để thuận tiện trong quá trình lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Video hướng dẫn lập dự toán chi tiết trên địa bàn tỉnh Kiên Giang các bạn xem tại Youtube: Phần mềm dự toán Eta

1. Hướng dẫn lập dự toán Kiên Giang mới nhất theo Bộ đơn giá xây dựng công trình ngày 18/8/2020 Xem Tại đây

2. Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang năm 2020 ngày 18/8/2020 Xem Tại đây

Tags: