Đơn giá dịch vụ công ích tỉnh Nam Định Quyết định 1244/QĐ-UBND

Đơn giá dịch vụ công ích tỉnh Nam Định Quyết định 1244/QĐ-UBND ngày 12/7/2022. Gồm đơn giá Duy trì cây xanh, Chiếu sáng, thoát nước và thu gom rác thải rắn

Cơ sở Đơn giá dịch vụ công ích tỉnh Nam Định Quyết định 1244/QĐ-UBND

–  Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

– Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;

– Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

– Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

– Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị;

– Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; công bố Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị;

– Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; công bố định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị;

– Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; công bố Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;

– Căn cứ Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hđc) làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Đơn giá nhân công công ích đô thị tỉnh Nam Định năm 2022

Mức lương nhân công cơ sở áp dụng 1.490.000 đồng/ tháng

Đơn giá nhân công xây dựng Nam Định được chia thành 2 vùng:

Vùng II: TP Nam Định, huyện Mỹ Lộc

Vùng III: Các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Vụ Bản, Xuân Trường, Ý Yên

Hệ số số điều chỉnh tăng thêm tiền lương Vùng II (TP Nam Định, huyện Mỹ Lộc) là 0,6

Hệ số số điều chỉnh tăng thêm tiền lương Vùng III (các huyện còn lại) là 0,4

Tải file đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Nam Định năm 2022

Chi tiết Quyết định 1244/QĐ-UBND áp dụng từ 12/7/2022 Xem tại đây

Đơn giá dịch vụ công ích tỉnh Nam Định Quyết định 1244/QĐ-UBND

Đơn giá dịch vụ công ích tỉnh Nam Định Quyết định 1244/QĐ-UBND

Nội dung Bộ đơn giá dịch vụ công ích tỉnh Nam Định năm 2022

Phần I: Duy trì hệ thống thoát nước đô thị

Phần II: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị

Phần III: Duy trì cây xanh đô thị

Phần IV: Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

Xem thêm một số bài viết có liên quan

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định 1232/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 XEM TẠI ĐÂY

Nội dung Quyết định số 65/QĐ-SXD giá nhân công xây dựng tỉnh Nam Định năm 2022 xem tại đây

Quyết định 67/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2022 Xem Tại đây

Đặt mua đơn giá phần mềm dự toán Eta tại Nam Định liên hệ Mr Duy 0965635638

Tags: