Công bố bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lào Cai năm 2021

Ngày 25/02/2021 Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai phối hợp với Công ty cổ phần tin học Eta (đơn vị tư vấn lập bộ đơn giá) đã tổ chức Hội nghị công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định 305/QĐ-UBND ban hành ngày 29/01/2021 và hướng dẫn sử dụng phần mềm Dự toán Eta.

Hội nghị công bố đơn giá xây dựng tỉnh Lào Cai năm 2021

Tham gia buổi hội nghị có hơn 200 đại biểu đại diện cho các Sở, Ban ngành, UBND các huyện và các đơn vị tư vấn nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tại hội nghị các đại biểu đã được đơn vị tư vấn chia sẻ rất nhiều nội dung thay đổi của bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2021.

Để thuận tiện cho việc lập cũng như thẩm tra dự toán xây dựng đồng bộ theo bộ đơn giá mới. Ông Nguyễn Văn Lương  – Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thống nhất sử dụng Phần mềm Dự toán Eta trong công tác lập, thẩm tra dự toán công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Một số hình ảnh tại hội nghị hướng dẫn sử dụng Dự toán Eta

Đại điện Sở Giao thông – Xây dựng tỉnh Lào Cai và Công ty cổ phần tin học Eta. Phát biểu điểm mới của bộ đơn giá và hướng dẫn áp dụng quản lý chi phí xây dựng

Ông Nguyễn Văn Lương  – Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai phát biểu chỉ đạo Hội nghị

đơn giá lào cai năm 2021

Bà Nguyễn Thị Phương Trưởng phòng Sở Giao thông – xây dựng phát biểu khai mạc Hội nghị

Công bố bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lào Cai

Ông Trần Văn Hoàn – Giám đốc Công ty Eta phát biểu tại Hội nghị; Chia sẻ về những điểm mới của bộ đơn giá xây dựng theo Quyết định 305/QĐ-UBND ngày 29/01/2021

Công bố bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lào Cai 2021

Ông Đặng Đức Duy – TP Kinh doanh Công ty Eta hướng dẫn sử dụng Dự toán Eta. Tại hội nghị các đại biểu chia sẻ tính năng phần mềm dự toán Eta. Các tiện ích giúp quá trình lập dự toán trở lên đơn giản và tiện ích; Thuận tiện cho việc lập và quản lý chi phí dự toán trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021

Công bố bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lào Cai năm 2021

Các tiện ích cải tiến trong ứng dụng phần mềm dự toán Eta. Giúp quá trình lập dự toán trên cơ sở dữ liệu bộ đơn giá 305/QĐ-UBND nhanh chóng và chính xác

Video chia sẻ các bạn có thể tìm kiếm trên kênh Youtube: Duy Dự Toán

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh lào cai năm 2021. Ban hành theo quyết định 305/QĐ-UBND ngày 29/1/2021

Tags: