Quý khách hàng thường xuyên truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật khuyến mãi hấp dẫn

1. Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ. PhanmemEta đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền nếu không muốn nhận. Thời hạn Đảm Bảo đã được qui định trong Điều khoản Dịch vụ.

Phần mềm dự toán Eta Đảm bảo là một sản phẩm cung cấp bởi Công ty cổ phần tin học Eta, theo yêu cầu của Người dùng. Để hỗ trợ Người dùng trong việc giải quyết các xung đột có thể phát sinh trong quá trình giao dịch. Người dùng có thể liên hệ với nhau để thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp của họ. Hoặc báo cáo lên chính quyền địa phương có liên quan nhờ hỗ trợ họ trong việc giải quyết bất kỳ tranh chấp xảy ra trước, trong hoặc sau khi sử dụng Phần mềm dự toán Eta Đảm bảo.

2. Điều kiện trả hàng

Người mua đồng ý rằng bạn chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:

Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm;
Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;
Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua (VD: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv…);
Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Người bán cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;
Người bán đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Người mua trả hàng (tuy nhiên Phan mem du toan Eta sẽ cần Người bán xác nhận lại những thoả thuận này).
Tất cả các yêu cầu trả hàng-hoàn tiền phải được thực hiện bằng liên lạc qua điện thoại, inbox messenger, tin nhắn điện thoại

Công ty Eta luôn xem xét cẩn thận từng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó. Dựa trên các quy định nêu trên và theo Điều khoản Dịch vụ.

3. Không thay đổi ý định mua hàng

Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này. Các trường hợp trả hàng do Người mua thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.

4. Quyền lợi của Người bán

Khi nhận được yêu cầu trả hàng và/hoặc hoàn tiền từ phía Người mua. Chúng tôi sẽ thông báo cho Người bán qua văn bản (thông báo trên tin nhắn điện thoại). Người bán cần phải gửi phản hồi theo hướng dẫn của Công ty trong thời gian quy định. Sau thời gian đó, nếu không nhận được bất cứ phản hồi nào từ Người bán. Phần mềm Eta sẽ hiểu rằng Người bán hoàn toàn đồng ý với yêu cầu của Người mua. Và tự động hoàn tiền cho Người mua mà không thông báo gì thêm.

Công ty cổ phần tin học Eta luôn theo dõi phản hồi của Người bán trong từng trường hợp và toàn quyền ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua.

5. Tình trạng của hàng trả lại

Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng. Người mua lưu ý cần phải gửi trả toàn bộ sản phẩm. Và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. Chúng tôi khuyến khích Người mua chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau nếu cần.

6. Chi phí trả hàng

Người bán và Người mua cần thống nhất về việc ai sẽ là người chịu phí vận chuyển đối với hàng trả lại.
Người mua cần thanh toán phí trả hàng trực tiếp cho đơn vị vận chuyển trước khi gửi trả hàng (trừ trường hợp đã thỏa thuận với Người bán trong mục Chat Với chúng tôi trên website PhanmemEta ).

7. Hoàn tiền cho Hàng trả lại

Công ty cổ phần tin học Eta sẽ chỉ hoàn tiền cho Người mua khi Người bán xác nhận đã nhận được Hàng trả lại. Trong trường hợp Người bán không phản hồi trong khoảng thời gian đã được quy định trước. Chúng tôi sẽ tự động hoàn tiền cho Người mua mà không thông báo gì thêm. Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào thẻ tín dụng/tài khoản ngân hàng được chỉ định của Người mua.

Lưu ý: Với đơn hàng COD, Người mua có trách nhiệm phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả.

8. Liên lạc giữa người bán và người mua

Chúng tôi khuyến khích Người dùng liên hệ qua điện thoại để thương lượng trước với nhau khi có bất cứ vấn đề nào phát sinh trong giao dịch. Chúng tôi sẽ chỉ can thiệp trong trường hợp Người bán và Người mua không thể đi đến thỏa thuận cuối cùng. Do vậy Người mua nên chủ động liên hệ với Người bán khi có bất cứ vấn đề nào liên quan đến đơn hàng.

9. Tranh chấp giữa Người mua và Người bán

Trong trường hợp Người mua và Người bán không thể đồng thuận về phương án giải quyết. Người mua và Người bán có thể khiếu nại việc này lên các Cơ quan chức năng để giải quyết.

Nếu một bên khiếu nại bên kia tới các Cơ quan chức năng, bên khiếu nại cần thông báo kịp thời với Công ty Eta. Về vụ việc tranh chấp này kèm theo những thông tin yêu cầu hợp lý, theo từng vụ việc cụ thể. Trong trường hợp đó, Người bán và Người mua cùng đồng ý rằng một khi PhanmemEta đã nhận được thông báo và các thông tin liên quan đến vụ việc tranh chấp.

Khi tiền hàng vẫn chưa được thanh toán cho Người bán theo quy định của PhanmemEta Đảm Bảo. PhanmemEta có quyền tạm hoãn thanh toán cho Người bán cho đến khi có quyết định cuối cùng về việc giải quyết tranh chấp giữa Người bán và Người mua. Trong trường hợp khoản tiền thanh toán này đã được trả cho Người bán theo chính sách PhanmemEta Đảm Bảo. Cả Người mua và Người bán đồng ý rằng không còn trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa hai bên. Hoặc không còn bất kỳ trách nhiệm nào đối với khoản tiền hàng.

Người mua và Người bán đồng ý bồi thường và giữ cho PhanmemEta không bị thiệt hại, hoặc chống lại bất kỳ việc khiếu nại, kiện tụng, hoặc các nghĩa vụ/trách nhiệm, thiệt hại, tuyên bố, hình phạt, tiền phạt. Các chi phí và phí tổn (bao gồm, nhưng không giới hạn bất kỳ chi phí giải quyết tranh chấp nào khác) có liên quan phát sinh từ hoặc có liên quan đến bất kỳ hành động nào của PhanmemEta theo Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này.

Call Now Button