Hướng dẫn lập dự toán Yên Bái theo Quyết định 1952/QĐ-UBND

Hướng dẫn lập dự toán Yên Bái theo Quyết định 1952/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  Đơn giá nhân công và bảng giá ca máy ban hành theo Quyết định số 1267/QĐ-SXD quý 2 năm 2020 ngày 29/5/2020 Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Yên Bái theo Quyết định 1952/QĐ-UBND Để lập … Đọc tiếp Hướng dẫn lập dự toán Yên Bái theo Quyết định 1952/QĐ-UBND