Đơn giá nhân công xây dựng Ninh Bình năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2020 ban hành theo Văn bản số 538/SXD-KT&VLXD ngày 17/03/2020. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng Đơn giá nhân công tỉnh Ninh Bình năm 2020 Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành theo … Đọc tiếp Đơn giá nhân công xây dựng Ninh Bình năm 2020