Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2020 ban hành theo văn bản số 193/SXD-CCGĐ. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ ngày 21/02/2020 Cơ sở Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2020 Giá nhân công xây dựng tỉnh Tuyên Quang mới nhất năm … Đọc tiếp Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2020