Đơn giá nhân công tỉnh Hòa Bình năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hòa Bình năm 2020 ban hành theo Công văn số 747/SXD-QLXD ngày 25/03/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hòa Bình năm 2020 Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hòa Bình ban … Đọc tiếp Đơn giá nhân công tỉnh Hòa Bình năm 2020