Đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2021 ban hành theo Quyết định 63/QĐ-SXD ngày 19/3/2021; Văn bản 588/SXD-QLXD&HTKT ngày 11/3/2020 . Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2021 Đơn giá nhân công xây dựng Bình … Đọc tiếp Đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận năm 2021