Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Giang năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Giang năm 2020 ban hành theo Công văn số 511/SXD-KT&VLXD ngày 24/03/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Giang năm 2020 Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Giang ban … Đọc tiếp Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Giang năm 2020