Quyết định 515/QĐ-UBND Đơn giá nhân công Bắc Giang năm 2020

Quyết định 515/QĐ-UBND Đơn giá nhân công Bắc Giang năm 2020 ban hành ngày 17/06/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 10/2019/TT-BXD và thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng Quyết định 515/QĐ-UBND ngày 17/06/2020 đơn giá nhân công xây dựng … Đọc tiếp Quyết định 515/QĐ-UBND Đơn giá nhân công Bắc Giang năm 2020