Quyết định 22/QĐ-UBND Đơn giá nhân công Hải Phòng

Quyết định 22/QĐ-UBND Đơn giá nhân công thành phố Hải Phòng mới nhất năm 2020. Ban hành và có hiệu lực từ 04/09/2020 kèm theo bảng tính giá ca máy thiết bị theo Quyết định 3727/QĐ-UBND ngày 9/12/2020 Quyết định 22/QĐ-UBND Đơn giá nhân công Hải Phòng năm 2020 Đơn giá nhân công xây dựng … Đọc tiếp Quyết định 22/QĐ-UBND Đơn giá nhân công Hải Phòng