Quyết định 22/QĐ-UBND Đơn giá nhân công Hải Phòng

Quyết định 22/QĐ-UBND Đơn giá nhân công thành phố Hải Phòng mới nhất năm 2020. Ban hành và có hiệu lực từ 04/09/2020 kèm theo bảng tính giá ca máy thiết bị theo Quyết định 3727/QĐ-UBND ngày 9/12/2020

Quyết định 22/QĐ-UBND Đơn giá nhân công Hải Phòng năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng thành phố Hải Phòng ban hành theo Quyết định 22/QĐ-UBND;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công TP Hải Phòng năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

5. Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đơn giá nhân công TP Hải Phòng 2020 Quyết định 22/QĐ-UBND

Đơn giá nhân công thành phố Hải Phòng ban hành theo Quyết định 22/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Các quận: Dương Kinh, Hồng Bàng, Hải An, Đồ Sơn, Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An

– Các huyện: Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Cát Hải, Kiến Thụy

Riêng huyện đảo Bạch Long Vĩ áp dụng theo nhân công nhóm 11 xem bảng dưới đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp  Xem Tại đây

Chi tiết đơn giá nhân công Thành phố Hải Phòng năm 2020 xem tại đây

Quyết định 22/QĐ-UBND Đơn giá nhân công Hải Phòng

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ giá nhân công Hải Phòng theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành

Bảng giá ca máy thiết bị tp Hải Phòng theo Quyết định 3727/QĐ-UBND

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng thành phố Hải Phòng năm 2020 theo Quyết định 3727/QĐ-UBND ngày 9/12/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tp Hải Phòng

Bảng giá ca máy thành phố Hải Phòng theo Quyết định 3727/QĐ-UBND ngày 9/12/2020 Xem Tại đây

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tp Hải Phòng bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD

b, Nhân công lái máy theo theo Quyết định 22/QĐ-UBND ngày 04/09/2020. Hướng dẫn Thông tư 15/2019/TT-BXD

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD

Tổng hợp bảng tính giá ca máy 63 tỉnh, thành phố mới nhất năm 2020 Xem Tại đây

Bảng giá ca máy Hải Phòng năm 2020 Quyết định 3727/QĐ-UBND

Tags: