quyết định 5268/qđ-ubnd ngày 17/10/2023

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá bảo trì giao thông đường bộ Hà Nội Quyết định 5268/QĐ-UBND năm 2023

Đơn giá bảo trì giao thông đường bộ Hà Nội Quyết định 5268/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2023. Làm cơ sở lập và quản lý chi phí bảo trì giao thông đường bộ thành phố Hà Nội năm...

Đơn giá lắp đặt tỉnh Lâm Đồng năm 2023 Quyết định 1614/QĐ-UBND

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá lắp đặt tỉnh Lâm Đồng năm 2023

Đơn giá lắp đặt tỉnh Lâm Đồng năm 2023 Quyết định 1614/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2023. Kèm theo Quyết định 07/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Lâm Đồng 2023 ngày 12/01/2023 ; Đơn giá nhân công xây...

Đơn giá khảo sát tỉnh Hưng Yên năm 2023 quyết định 1905/QĐ-UBND

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá khảo sát tỉnh Hưng Yên năm 2023 Quyết định 1905/QĐ-UBND

Đơn giá khảo sát tỉnh Hưng Yên năm 2023 Quyết định 1905/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2023. Bảng giá ca máy tỉnh Hưng Yên năm 2023 theo Quyết định 69/QĐ-SXD ngày 28/6/2023. Đơn giá nhân công xây dựng...

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá lắp đặt tỉnh Lâm Đồng năm 2023 Quyết định 1614/QĐ-UBND

Đơn giá lắp đặt tỉnh Lâm Đồng năm 2023 Quyết định 1614/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2023. Kèm theo Quyết định 07/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Lâm Đồng 2023 ngày 12/01/2023 ; Đơn giá nhân công xây...

Đơn giá xây dựng Hồ Chí Minh năm 2023

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá xây dựng Hồ Chí Minh năm 2023 Quyết định 2966/QĐ-UBND

Ngày 21 tháng 7 năm 2023 UBND  ban hành bộ Đơn giá xây dựng Hồ Chí Minh năm 2023 Quyết định 2966/QĐ-UBND.Đơn giá nhân công và Bảng tính giá ca máy TP Hồ Chí Minh năm 2022 ban hành...

đơn giá viễn thông quảng ninh năm 2017

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá Viễn Thông tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định 5002/QĐ-UBND

Đơn giá Viễn Thông tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định 5002/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2017. Làm cơ sở lập và quản lý dự án xây dựng công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông trên địa bàn...

định mức đặc thù bạc liêu quyết định 561

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Định mức xây dựng đặc thù tỉnh Bạc Liêu Quyết định 561/QĐ-UBND

Ngày 22 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân ban hàn Định mức xây dựng đặc thù tỉnh Bạc Liêu Quyết định 561/QĐ-UBND. Ban hành áp dụng tạm thời định mức dự toán xây dựng đặc thù và...

quyết định 875/qđ-ubnd đơn giá tỉnh Bình Phước

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 Quyết định 875/QĐ-UBND

Ngày 26 tháng 5 năm 2023 UBND tỉnh ban hành bộ Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 Quyết định 875/QĐ-UBND. Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 ban hành theo Quyết định...

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 Quyết định 1037/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 Quyết định 1037/QĐ-UBND ngày 15/5/2023. Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 ban hành theo Công bố số 948/SXD-KTVLXD ngày 24/3/2023 thay thế Công bố 3795/SXD-KTVLXD...

quyết định 175/qđ-ubnd đơn giá tỉnh Trà Vinh năm 2023

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023

Đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023 theo Quyết định 175/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2023. Bộ đơn giá XDCT tỉnh Trà Vinh 2023 gồm Phần Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Sửa chữa, Thí nghiệm...

1 2 3