đơn giá nhân công Đồng Nai năm 2022

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Quyết định 218/QĐ-SXD Đơn giá nhân công Đồng Nai năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Nai năm 2022 ban hành theo Quyết định 218/QĐ-SXD ngày 23/11/2022; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Thay thế Quyết định 126/QĐ-SXD ngày...

đơn giá nhân công tỉnh tiền giang năm 2022 quyết định 411/qđ-sxd

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Quyết định 411/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Tiền Giang năm 2022

Quyết định 411/QĐ-SXD ngày 31/10/2022 công bố Đơn giá nhân công tỉnh Tiền Giang năm 2022. Kèm theo bảng tính giá ca máy tỉnh Tiền Giang quyết định 412/QĐ-SXD của Quý 3 năm 2022 Đơn giá nhân công tỉnh...

Quyết định 3044/qđ-qlcl đơn giá nhân công tỉnh khánh hòa

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công Khánh Hòa năm 2022 Quyết định 3044/SXD-QLCL

Ngày 23 tháng 9 năm 2022 Sở xây dựng công bố đơn giá nhân công Khánh Hòa Quyết định 3044/SXD-QLCL. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông...

1 2 3 4