ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long năm 2023 ban hành theo Quyết định 166/QĐ-SXD ngày 30/12/2022; Bảng giá ca máy theo Quyết định 167/QĐ-SXD ngày 30/12/2022; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD...

công bố 948/SXD-KTVLXD đơn giá nhân công VĨnh Phúc năm 2023

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công Vĩnh Phúc năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 ban hành theo Công bố số 948/SXD-KTVLXD ngày 24/3/2023 thay thế Công bố 3795/SXD-KTVLXD ngày 05/10/2021.  Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ...

Quyết định 169/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Tây Ninh năm 2023;

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Tây Ninh năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2023 ban hành theo Quyết định 169/QĐ-SXD ngày 30/12/2022. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Kèm theo Bảng giá ca máy...

Quyết định 02/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Yên Bái năm 2023

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Yên Bái năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Yên Bái năm 2023 ban hành theo Quyết định 02/QĐ-SXD ngày 10/01/2023; Bảng giá ca máy theo quyết định 11/QĐ-SXD ngày 12/01/2023. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD...

Quyết định 52/sxd-qlxd đơn giá nhân công Kon Tum năm 2023

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Kon Tum năm 2023 Quyết định 52/SXD-QLXD

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Kon Tum năm 2023 ban hành theo Quyết định 52/SXD-QLXD ngày 11/01/2023; Thay thế cho Công bố 1717/SXD-QLXD ngày 12/10/2021; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ...

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công Thừa Thiên Huế năm 2023

Ngày 31 tháng 12 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Quyết định 3265/QĐ-UBND Đơn giá nhân công Thừa Thiên Huế năm 2023. Hướng dẫn lập dự toán đơn giá xây dựng Thừa Thiên Huế năm 2023...

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Quyết định 934/QĐ-SXD Đơn giá nhân công Hà Nội năm 2023

Đơn giá nhân công thành phố Hà Nội năm 2023 Quyết định 934/QĐ-SXD ngày 30/12/2022. theo hướng dẫn Thông tư 13/2021/TT-BXD. Kèm theo bảng tính giá ca máy theo Quyết định 935/QĐ-SXD ngày 30/12/2022. Làm cơ sở lập dự...

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2023 ban hành theo Quyết định 11/QĐ-SXD ngày 15/01/2023. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Kèm theo Bảng giá ca máy...

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Thái Bình Quyết định 29/2023/QĐ-SXD

Ngày 13 tháng 01 năm 2023 SXD tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 29/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Thái Bình năm 2023; Kèm theo Bảng giá ca máy theo Quyết định 30/QĐ-SXD ngày 13/01/2023....

quyết định 5073/qđ-sxd đơn giá nhân công Quảng Ninh 2023

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ninh năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Ninh năm 2023 ban hành theo Quyết định 5073/QĐ-SXD ngày 29/12/2022; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư...

1 2 3 4