Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Bình

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Bình năm 2020 ban hành theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 30/11/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng Cơ sở ban hành Đơn giá … Đọc tiếp Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Bình