Đơn giá nhân công tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Đơn giá nhân công tỉnh Thanh Hóa năm 2020 ban hành theo Quyết định 2215/QĐ-UBND ngày 15/06/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 10/2019/TT-BXD và thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Thanh Hóa … Đọc tiếp Đơn giá nhân công tỉnh Thanh Hóa năm 2020