Đơn giá nhân công tỉnh Ninh Thuận năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Ninh Thuận năm 2020 ban hành theo Quyết định số 227/QĐ-UBND. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 7/08/2020 Cơ sở ban hành Đơn giá nhân công tỉnh Ninh Thuận năm 2020 Đơn giá nhân công xây dựng trên … Đọc tiếp Đơn giá nhân công tỉnh Ninh Thuận năm 2020