Đơn giá nhân công tỉnh Kiên Giang năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Kiên Giang năm 2020 ban hành theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang từ ngày 30/07/2020 Cơ sở ban hành Đơn giá nhân công tỉnh Kiên Giang năm 2020 Đơn giá nhân công xây dựng trên … Đọc tiếp Đơn giá nhân công tỉnh Kiên Giang năm 2020